تعداد مقالات: 454
76. تعهد به پویاییِ اخلاق تعهد؛ مطالعه جامعه‌شناختی اشعار قیصر امین‌پور

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-46

10.22099/jba.2018.26231.2754

جهانگیر جهانگیری؛ محمدحسن حیدریان؛ منصور طبیعی


77. تحلیل قاعده‌کاهی گونه‌ای جغرافیایی و جلوه‌های بومی زبان در غزل معاصر

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 25-46

10.22099/jba.2019.30457.3116

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ یدالله شکری؛ جواد جعفری نسب


78. تحلیلِ نگاشت مفهومیِ «بهار» و خوشه‌های‌ استعاری آن در غزلیّات شمس

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 26-52

10.22099/jba.2019.32023.3266

حسن توفیقی؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدّم؛ ابراهیم استاجی


79. بررسی تداوم زمان روایت در حکایت‌های فرعی کلیله و دمنه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 27-48

10.22099/jba.2012.270

عباس جاهدجاه؛ لیلا رضایی


80. اشارات عرفانی در داستان حضرت یوسف(ع)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 27-63

10.22099/jba.2012.310

زهرا حسینی؛ زهرا ریاحی زمین


83. جایگاه ترادفات معطوف در غزلیات حافظ

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 27-46

10.22099/jba.2019.33805.3410

یوسف اصغری بایقوت؛ مهدی دهرامی


84. سنجش خاقانی و حافظ در رفتار‌های هنری

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 29-52

10.22099/jba.2012.288

محمدرضا اکرمی؛ ابراهیم محبی


85. درهم¬تنیدگی رئالیسم جادویی و داستان موقعیت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 29-46

10.22099/jba.2012.297

احمد رضی؛ نگین بی نظیر


86. مقایسه‌ی تطبیقی مقدمات قصاید خاقانی و متنبی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 29-52

10.22099/jba.2013.1544

زهرا ریاحی زمین؛ سید فضل اله میرقادری؛ احمدنور وحیدی


88. ضرورت تصحیح مجدد دیوان نظام‌ الدین استرآبادی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-61

10.22099/jba.2019.29972.3066

محمدرضا پاشایی؛ مهدی حمزه پور


89. خانواده در قابوس‌نامه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 31-49

10.22099/jba.2012.316

مریم الساادات اسعدی


93. آمیختگی استعاره با پارادوکس در شعر معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

10.22099/jba.2019.34768.3515

عبدالحمید صادق پور؛ جلیل نظری؛ محمدرضا معصومی


97. علل ابهام مکان در شاهنامه‌ی فردوسی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 38-56

10.22099/jba.2015.2584

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ عبدالله ادیم


98. نقد و بررسی داستان فرود سیاوش بر اساس رویکرد ساخت شکنی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 39-60

10.22099/jba.2013.543

محمود رضایی دشت ارژنه


99. چیستی و اقسام مرگ از منظر عطار

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-66

10.22099/jba.2014.1953

علی محمد ساجدی؛ محبوبه جباره ناصرو


100.  همچو گلبرگ طری بود وجود تو لطیف

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-56

10.22099/jba.2017.24421.2584

محسن پورمختار؛ منوچهر فروزنده فرد