تعداد مقالات: 454
377. ده دیو از فارسی میانه تا منظومه‌ی فرامرزنامه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 167-186

10.22099/jba.2012.267

اکبر نحوی؛ رضا غفوری


378. خوانش شعر شفیعی کدکنی در دهه 50 بر اساس نظریه ایدئولوژی آلتوسر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 169-188

10.22099/jba.2018.29459.3025

حسن محمدیان؛ غلامرضا پیروز؛ مرتضی محسنی


380. نقد و تحلیل مبحث تقدیم و تأخیر در علم معانی (بر اساس بوستان سعدی)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 173-199

10.22099/jba.2012.277

علی اصغر میرباقری فرد؛ سیدمرتضی هاشمی؛ حکمت اله صفری


382. بررسی تطبیقی کارکردهای شعر در تاریخ بیهقی و تاریخ فخری

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 175-192

10.22099/jba.2017.23614.2503

سید مهدی مسبوق؛ شهرام دلشاد


383. تلقی‌های بوطیقایی فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی: متنی و فرامتنی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 175-196

10.22099/jba.2018.27978.2882

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ سیدمحسن حسینی موخر؛ شادی احمدی


384. تحلیل و رمز گشایی ارتباطات غیر کلامی در بوستان سعدی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 181-210

10.22099/jba.2016.3472

محمدحسین نیکداراصل؛ محمدهادی احمدیانی پی


385. نوآوری های یغمای جندقی در هجوسرایی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 181-198

10.22099/jba.2018.26512.2771

علی نظر نظری تاویرانی؛ سید احمد پارسا


386. بررسی دلایل اثرگذاری ابیات بی تصویر در دیوان حافظ

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 183-214

10.22099/jba.2016.3078

علی نوری؛ مجید عزیزی


387. اصول و مبانی شرح تطبیقی (با تکیه بر شرح مثنوی شریف)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 183-206

10.22099/jba.2018.27275.2825

احسان قبول؛ عبدالله رادمرد


389. سعدی شیراز و سعدی هند

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 191-216

10.22099/jba.2012.286

عبداله واثق عباسی


390. خویشکاری‌های مشترک فلز و آب و آتش در اساطیر و باورهای ایرانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 191-210

10.22099/jba.2012.304

ناصر نیکوبخت؛ هیبت اله اکبری ندمانی؛ حسین محمدی


392. همانندی‌های دیالکتیکی مولانا و هگل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 191-214

10.22099/jba.2017.25694.2697

محمدیوسف نیری؛ محمدحسین نیکداراصل؛ جلیل خلیلی جهرمی


396. ذکر وجودی و شهودی در عرفان اسلامی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 207-228

10.22099/jba.2012.295

خیراله محمودی


398. تحلیل عوامل ناشاعرانگی ها در شعر منثور شاملو

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 217-240

10.22099/jba.2019.34868.3526

مختار فیاض؛ اسحاق طغیانی؛ غلامحسین شریفی ولدانی


399. بررسی گونه‌های فخر در دیوان حافظ

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 223-248

10.22099/jba.2012.314

محمدحسین نیکدار اصل