تعداد مقالات: 483
227. آوا و معنا در شاهنامه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 97-120

10.22099/jba.2016.3891

گیتا ذاکری؛ علی رضا شعبانلو؛ عبدالحسین فرزاد


228. نگاهی ساختارگرایانه به داستان‌های کاووس

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 99-122

10.22099/jba.2012.282

جواد دهقانیان؛ سعید حسام پور


231. بررسی کارکرد دیو در منظومه¬های پهلوانی پس از شاهنامه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 99-128

10.22099/jba.2012.460

زهرا ریاحی زمین؛ عظیم جباره ناصرو


237. شفیعی کدکنی و شکل‌گرایی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 103-131

10.22099/jba.2012.341

عباس محمدیان


239. متن ­شناسی دلگشانامه‌ی ارجمند کشمیری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 105-132

10.22099/jba.2020.37576.3804

سید امیر جهادی؛ حمیدرضا خوارزمی


240. بررسی عنصر شخصیت در حکایت‌های بوستان سعدی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 107-131

10.22099/jba.2012.319

اکبر صیادکوه؛ آزاده نجفیان؛ پریسا ظهیر امامی


241. بررسی مقوله ی قدرت در شاهنامه از منظر هانا آرنت.

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 107-126

10.22099/jba.2015.2402

سیده سمانه صالحی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی


244. بررسی مصادیق رفاه و تأمین اجتماعی در شاهنامه ی فردوسی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 113-134

10.22099/jba.2019.32452.3296

عبداله شهریار؛ رامین صادقی نژاد؛ مریم محمدزاده


245. واکاوی در سه رنگزای سکاهن، بهرمان و عنبر با تکیه بر شعر فارسی (قرن چهارم تا هشتم هجری‌قمری)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 118-140

10.22099/jba.2019.31344.3192

فاطمه سلحشور؛ عطامحمد رادمنش؛ یاسر حمزوی؛ محبوبه خراسانی


246. «مصاحبت» در معانی حروف جر عربی و حروف اضافه‌ی فارسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 119-136

10.22099/jba.2012.330

نرگس گنجی؛ سمیه کاظمی نجف آبادی


247. نقد و تحلیل کهن‌الگوی نقاب با توجه به رفتارهای ملامتی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 121-141

10.22099/jba.2012.309

مریم روضاتیان؛ علی اصغر میرباقری فرد