تعداد مقالات: 485
301. ویژگی‌های سبکی زبان نیما یوشیج در منظومه‌ قلعه‌ سقریم

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 113-138

10.22099/jba.2016.3764

غلامرضا فولادی؛ فهیمه حیدری جامع بزرگی


302. صائب و بررسیِ طول و عرض زندگی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 115-138

10.22099/jba.2012.265

محمدرضا موحدی


304. سام/ سهراب و زال/ رستم: نبرد پدر و پسر

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 123-148

10.22099/jba.2012.232

مصطفی صدیقی


306. تحلیل اسطوره‌ی آفرینش در منطق‌الطیر عطار با تکیه بر قداست اصل و بن

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 129-150

10.22099/jba.2017.25336.2667

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


307. پارادوکس محتوایی در شعر فارسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 129-152

10.22099/jba.2017.24940.2625

احمد گلی؛ سردار بافکر عجب شیر


309. تحلیل و نقد تصحیح دیوان مشتاق اصفهانی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 129-148

10.22099/jba.2018.29863.3054

محبوبه مجیدی نیا؛ علی اکبر احمدی دارانی


311. بازتاب خویشکاری «وایو » در منظومه های حماسی ملی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-156

10.22099/jba.2016.3386

زهرا ریاحی زمین؛ طاهره فئوادی


314. قصاید انوری و لزوم تصحیحی تازه از آنها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 135-150

10.22099/jba.2014.1646

محمدحسین کرمی؛ محمدرضا امینی؛ حمیدرضا کوثری


317. مبانی جمال شناسی از دیدگاه سعدی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 135-156

10.22099/jba.2015.2577

بی‍‍ژن ظهیری ناو


318. تحلیل مفهوم «وطن» در شعر و اندیشۀ میرزادۀعشقی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 137-160

10.22099/jba.2014.1554

میلاد شمعی؛ مینو بیطرفان


323. جلوه های تضاد فکری و زبانی در قطعات ابن یمین فریومدی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 139-164

10.22099/jba.2019.29378.3015

اسماعیل صادقی؛ امین بنی طالبی