تعداد مقالات: 485
326. داستان دقوقی از منظر ادبیات شگرف

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 141-166

10.22099/jba.2017.3962

مصطفی غریب؛ محمد بهنام فر


327. بازتاب رخداد های سیاسی و اجتماعی در شعر حمیدی شیرازی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 141-166

10.22099/jba.2017.24154.2560

محتشم محمدی؛ بشیر علوی


328. جریان شعر زبان در دهۀ هفتاد، با تأکید بر شعر رضا براهنی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 141-182

10.22099/jba.2018.29579.3039

اسماعیل شفق؛ بلال بحرانی


331. کارکردهای هنری ردیف دردیوان عطارنیشابوری

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 145-168

10.22099/jba.2016.3890

فاطمه مدرسی؛ اله یار افراخته


333. بررسی ساختار متن در کشف‌المحجوب هجویری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 147-171

10.22099/jba.2012.302

اکبر نحوی؛ ناهید دهقانی


335. تحلیل انتقادی گفتمان قدرت در مثنوی (بررسی موردی: قصه اهل سبا)

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 149-178

10.22099/jba.2020.35052.3548

سیدمحمد دشتی؛ مژگان متوسل؛ طاهره موسوی


337. بررسی ساختار استدلال در سه متن دوره‌ی قاجار

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 151-174

10.22099/jba.2012.462

منیژه عبدالهی؛ احیاء عمل صالح


338. بررسی نه رباعی خیامانه‌ی عطار

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 151-170

10.22099/jba.2016.3505

طه صادری؛ اسدالله واحد


339. جلوه های ناز معشوق در شعر حافظ

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 153-170

10.22099/jba.2015.2374

هادی عدالت پور


341. از کتابت تا وزارت

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 157-172

10.22099/jba.2012.333

جمشید مظاهری؛ محمدرضا نصر اصفهانی؛ علی اکبر احمدی دارانی


344. پژوهشی در قدمت و اصالت جنگنامه‌های محمد حنفیه

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 159-186

10.22099/jba.2019.33137.3346

رحیم فرج الهی؛ غلامحسین شریفی ولدانی


345. تأثیر صورخیال ادبی برنگارگری مکتب شیراز

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 161-184

10.22099/jba.2012.323

فاطمه ماه وان؛ محمدجعفر یاحقی


346. بررسی پیکرمندی در غزل‌های سعدی با تکیه بر نظریة هالیدی و حسن

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 171-187

10.22099/jba.2019.31909.3256

راضیه فانی اسکی؛ علی صفایی


347. تحلیل چرایی و چگونگی ورود و جلوه‌ی بافتار سپاهیانه در غزل سده‌ی ششم هجری (با تکیه بر اوصاف معشوق)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 173-202

10.22099/jba.2020.35307.3566

قدرت قاسمی پور؛ نصراله امامی؛ محمد رضا صالحی مازندرانی؛ لیلی عباسی منتظری


349. معرفی مثنوی قضا و قدر میرزا احمد سند کاشانی(قرن 12)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

10.22099/jba.2021.39110.3926

اعظم بابائی


350. مؤلفه‌های معناباختگی در شعر کتیبه مهدی اخوان ثالث

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-50

10.22099/jba.2018.26758.2793

یحیی طالبیان؛ عباسعلی وفایی؛ حمید عبدللهیان؛ علی اصغر باقری