تعداد مقالات: 485
352. حذف حروف اضافه قبل از عناصر مکان¬نما

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 139-166

10.22099/jba.2012.266

راضیه مهدی بیرقدار؛ علی درزی


355. اسطوره اژدهاکشی و طرح آن در شاهنامه

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 147-171

10.22099/jba.2012.474

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی


357. خوانش دو شعر از علی باباچاهی بر اساس نظریه ی طرح واره در سبک شناسی شناختی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 149-168

10.22099/jba.2018.29382.3017

ابراهیم محبی؛ مظاهر نیکخواه؛ محمد حکیم‌آذر


358. تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 151-176

10.22099/jba.2013.597

سیدکاظم موسوی؛ جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری


359. تحلیل میتوس‏های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 151-176

10.22099/jba.2014.1472

مصطفی ملک پائین؛ علی اکبر سام خانیانی


361. تحلیل ساختار اسطوره‌‌ی «باد» در شاهنامه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 153-170

10.22099/jba.2015.3032

عبدالله واثق عباسی؛ محمدامیر مشهدی؛ رؤیا رضایی


363. بررسی پیرنگ حکایت های بوستان سعدی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 153-174

10.22099/jba.2018.27434.2838

امید وحدانی فر


364. تأملی بر دقایق بازی شطرنج در سبک آذربایجانی و عراقی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 157-178

10.22099/jba.2014.2117

احمد گلی؛ مهدی رمضانی


365. داستان انبیاء در کتاب مقدس و بازتاب آنها در اشعار حسین منزوی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 157-180

10.22099/jba.2015.2579

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ مریم حقی


368. جلوه‌هایی از آیات حسن و عشق در عبهرالعاشقین

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 159-184

10.22099/jba.2012.466

محمدیوسف نیری؛ لیلا روغن گیری


370. بازخوانش بینامتنی منظومة «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی از منظر تاریخگرایی نو

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 161-188

10.22099/jba.2014.1676

سید علی قاسم زاده؛ آسیه ذبیح نیا؛ حسین بردخونی


371. لزومِ تصحیحِ دوباره‌ی غزلیاتِ شمس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 161-186

10.22099/jba.2014.1956

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


372. هنر حافظ در ترسیم فراز و فرود ابیات بر پایه‌ی عنصر تضاد و تقابل

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 163-188

10.22099/jba.2017.4136

محمدرضا یوسفی؛ مریم بختیاری


373. سیر تحول مفهومی واژة "خود" در منطق‌الطیر بر اساس فرایند فردیت

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 165-184

10.22099/jba.2019.29211.2991

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


374. خواب و رویا در دیوان حافظ

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 167-190

10.22099/jba.2013.929

مختار کمیلی


375. بررسی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 167-186

10.22099/jba.2013.1550

سید مهدی نوریان؛ اشرف خسروی