تعداد مقالات: 496
26. بررسی تحلیلی عشق عذری در لیلی و مجنون مکتبی شیرازی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-26

10.22099/jba.2016.3523

حسین آقاحسینی؛ آزاده پوده


27. بررسی برخی مولفه های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24

10.22099/jba.2016.3538

زهرا استادزاده؛ لیلی رضایی؛ عباس جاهدجاه


28. جلوه های خاص معشوق در غزل های صائب

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-20

10.22099/jba.2016.3613

زهره احمدی پور اناری


29. بررسی و تحلیل نقش پیک‌ها در محبت‌نامه‌ی ابن نصوح شیرازی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-24

10.22099/jba.2017.3873

محمد حسین امانت؛ زرین تاج واردی


36. جایگاه تصویر در شعر غنایی (با نگاهی به منظومه های عاشقانه)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-22

10.22099/jba.2018.26662.2786

حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی


37. استعارۀ مفهومی "غم" در اشعار فخرالدین عراقی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-24

10.22099/jba.2018.27141.2818

ابراهیم استاجی؛ مجید فرحانی زاده


40. گونه شناسی ساخت های قالبی در رباعیات مولوی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18

10.22099/jba.2018.30043.3074

شهین حقیقی؛ طاهره جوشکی


41. تحلیل طرحواره‌های قدرتی در غزلیّات شمس و پیوندآن باالگوی جهان‌بینی مولانا

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-24

10.22099/jba.2019.30785.3155

حسن توفیقی؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدّم


43. جستجوی انگاره خانه در آثار «سهراب سپهری» بر مبنای پدیدارشناسی تخیل «گاستون باشلار»

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-25

10.22099/jba.2019.30640.3139

زیبا پریشانی؛ مجید سرمدی؛ فاطمه کوپا؛ حسین یزدانی


44. آشنایی زدایی از عناصر دیوانی در غزل شاعران سبک هندی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-30

10.22099/jba.2019.31198.3178

میر جلیل اکرمی؛ دادرس محمدی


46. حیران مست یا هوشیار حیران؟ «بررسی و تحلیل دیدگاه‌های مولوی و شمس دربارة سکر و حیرت»

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-28

10.22099/jba.2020.35371.3573

سمانه السادات آقادادی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی


49. تحلیل نقش موقعیت در دانش‌های بلاغی و تحلیل انتقادی گفتمان با محوریت خسرو و شیرین نظامی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-26

10.22099/jba.2020.35635.3686

زهرا امینی شلمزاری؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ سیده مریم روضاتیان


50. تحلیل کارکردهای هویتی زبان در اشعار مدحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

10.22099/jba.2021.39346.3943

محسن بتلاب اکبرآبادی