تعداد مقالات: 496
51. جنبه‌های رمزی و زبان اشارت در داستان ابراهیم(ع)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-20

10.22099/jba.2012.260

حسین آقاحسینی؛ سمانه زراعتی


52. بررسی تطبیقی افکار و عقاید ابوالعلاء و خیام

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 15-33

10.22099/jba.2012.346

لیلا امینی لاری؛ سیدفضل اله میرقادری


54. بررسی جنبه های حماسی در شعر نیما

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 17-38

10.22099/jba.2013.485

محمدرضا امینی؛ کاظم رحیمی نژاد


55. موتیف آیینه در دیوان خاقانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 17-40

10.22099/jba.2014.1553

محمد بهنام فر؛ زهرا دلپذیر


56. بررسی ابیاتی نویافته از رودکی در فرهنگی ناشناخته

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 17-44

10.22099/jba.2017.25565.2687

نصرالله امامی؛ مژگان شیرمحمدی؛ سجاد دهقان


57. هفت پیکر در نفیر نی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 19-44

10.22099/jba.2012.467

نجمه دری؛ سیدمهدی خیراندیش


60. بررسی رابطه ی «حافظ و خدا» در ساحت همسخنی و گفتگویی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 19-38

10.22099/jba.2017.23938.2532

فرزاد بالو؛ مرجان نیک فر


61. خدای وحدت وجودی و تصاویر برآمده از آن در آثار منظوم عطار نیشابوری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 19-42

10.22099/jba.2018.28545.2939

ایمان زرگران؛ حسینعلی قبادی؛ همایون جمشیدیان


66. عطای کثیر؛ شرح بیتی از حافظ

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 21-30

10.22099/jba.2016.3704

محمدرضا اکرمی


67. تصویر¬¬گری بی¬صورت خیال در شعر سعدی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-48

10.22099/jba.2012.457

سوسن جبری


68. مرثیه شهر در شعر فارسی و عربی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 23-42

10.22099/jba.2012.477

محمود حیدری؛ فاطمه تقی زاده


69. تجربه‌ی دینی حافظ شیرازی بر اساس نظریه‌ی گلاک و استارک

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 23-44

10.22099/jba.2013.1519

علی اکبر باقری خلیلی؛ سهراب قهارپور


70. گفتگو در شعر فروغ فرّخ زاد با تکیه بر منطق مکالمه ی میخاییل باختین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-46

10.22099/jba.2015.2121

علی اکبر باقری خلیلی؛ مرضیه حقیقی حقیقی


71. بررسی تطبیقی عناصر و مضامین ایرانی و سامی در کلیات سعدی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-46

10.22099/jba.2016.3896

شیما فاضلی؛ منوچهر جوکار؛ نصرالله امامی