تعداد مقالات: 496
77. ناقوس بوسیدن در قصیده ی ترسائیه‌ی خاقانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-40

10.22099/jba.2016.3143

نصرالله امامی؛ بهمن رضایی


78. استعاره مفهومی و سرنوشت چهار رباعی منسوب به خیّام

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-46

10.22099/jba.2017.3763

حسن توفیقی؛ ابوالفضل شکیبا


79. بررسی کاربردشناسانۀ نمادگرایی در شعر احمد شاملو

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-48

10.22099/jba.2017.3977

شهرام احمدی؛ پروانه دلاور


80. تعهد به پویاییِ اخلاق تعهد؛ مطالعه جامعه‌شناختی اشعار قیصر امین‌پور

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-46

10.22099/jba.2018.26231.2754

جهانگیر جهانگیری؛ محمدحسن حیدریان؛ منصور طبیعی


81. تحلیل قاعده‌کاهی گونه‌ای جغرافیایی و جلوه‌های بومی زبان در غزل معاصر

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 25-46

10.22099/jba.2019.30457.3116

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ یدالله شکری؛ جواد جعفری نسب


82. تحلیلِ نگاشت مفهومیِ «بهار» و خوشه‌های‌ استعاری آن در غزلیّات شمس

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 26-52

10.22099/jba.2019.32023.3266

حسن توفیقی؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدّم؛ ابراهیم استاجی


83. بررسی تداوم زمان روایت در حکایت‌های فرعی کلیله و دمنه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 27-48

10.22099/jba.2012.270

عباس جاهدجاه؛ لیلا رضایی


84. اشارات عرفانی در داستان حضرت یوسف(ع)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 27-63

10.22099/jba.2012.310

زهرا حسینی؛ زهرا ریاحی زمین


87. جایگاه ترادفات معطوف در غزلیات حافظ

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 27-46

10.22099/jba.2019.33805.3410

یوسف اصغری بایقوت؛ مهدی دهرامی


89. ملاحظاتی پیرامون انسجام ادبی شاهنامه

دوره 13، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 27-52

10.22099/jba.2021.39733.3970

محمود امیدسالار


90. سنجش خاقانی و حافظ در رفتار‌های هنری

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 29-52

10.22099/jba.2012.288

محمدرضا اکرمی؛ ابراهیم محبی


91. درهم¬تنیدگی رئالیسم جادویی و داستان موقعیت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 29-46

10.22099/jba.2012.297

احمد رضی؛ نگین بی نظیر


92. مقایسه‌ی تطبیقی مقدمات قصاید خاقانی و متنبی

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 29-52

10.22099/jba.2013.1544

زهرا ریاحی زمین؛ سید فضل اله میرقادری؛ احمدنور وحیدی


94. ضرورت تصحیح مجدد دیوان نظام‌ الدین استرآبادی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-61

10.22099/jba.2019.29972.3066

محمدرضا پاشایی؛ مهدی حمزه پور


95. تحلیل مربع تنشی طنز در فرایند نشانه‌معناشناسی شعری از ابوالقاسم حالت

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 29-46

10.22099/jba.2020.35082.3552

محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ عنایت اللّه شریف پور؛ محمّدرضا صرفی


97. خانواده در قابوس‌نامه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 31-49

10.22099/jba.2012.316

مریم الساادات اسعدی