تعداد مقالات: 496
101. کالبدشناسی تکنیک‌های بلاغی- زبانی روایت‌های فکاهی مثنوی معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

10.22099/jba.2021.39768.3974

زهرا رجبی


105. علل ابهام مکان در شاهنامه‌ی فردوسی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 38-56

10.22099/jba.2015.2584

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ عبدالله ادیم


106. نقد و بررسی داستان فرود سیاوش بر اساس رویکرد ساخت شکنی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 39-60

10.22099/jba.2013.543

محمود رضایی دشت ارژنه


107. چیستی و اقسام مرگ از منظر عطار

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-66

10.22099/jba.2014.1953

علی محمد ساجدی؛ محبوبه جباره ناصرو


108.  همچو گلبرگ طری بود وجود تو لطیف

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-56

10.22099/jba.2017.24421.2584

محسن پورمختار؛ منوچهر فروزنده فرد


109. رویکردی انتقادی به نوع حَماسی در ادبیّات فارسی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 41-66

10.22099/jba.2014.1497

میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدّم


110. شطح و شیوۀ بیان آن در مثنوی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-62

10.22099/jba.2016.3145

ناصر جابری؛ علی اصغر قهرمانی مقبل


111. ملاحظاتی درباره‌ی منظومه‌ی قندهارنامه‌ی‌ میرزا عبدالقادر تونی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-64

10.22099/jba.2018.28850.2957

محمود رضایی دشت ارژنه؛ شراره تاجمیرریاحی


112. شورش در شعر امل دنقل و نصرت رحمانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 43-64

10.22099/jba.2012.472

فرهاد رجبی


114. رمزگشایی از مضمون شکار در هفت‌پیکر بر اساس رویکرد اسطوره‌شناختی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 43-62

10.22099/jba.2018.30502.3121

حمید غلامی؛ محسن ذوالفقاری؛ جلیل مشیدی؛ حسن حیدری


115. حرکت در اندیشه و شعر شفیعی کدکنی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 45-70

10.22099/jba.2012.471

مسعود روحانی؛ محمد عنایتی قادیکلایی


116. تاثیر جنسیت بر زبان زنان معاصر

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 45-70

10.22099/jba.2013.625

قدسیه رضوانیان؛ سروناز ملک


117. بازتاب هنری ، معنایی و اجتماعی پیشه ها در شعر خاقانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-72

10.22099/jba.2014.2036

محمد حسین امانت؛ محمد حسین کرمی


119. بررسی عناصر روایت در شعر خوان هشتم و آدمک اخوان ثالث

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-68

10.22099/jba.2017.24190.2564

محمدرضا حاجی آقا بابایی؛ نرگس صالحی


121. ریخت‌شناسی حکایت‌های کلیله و دمنه‌ی نصراللّه منشی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 47-77

10.22099/jba.2012.298

سید احمد پارسا؛ لیلا صلواتی


122. شرحی دیگر بر گلشن راز با عنوان حدیقه المعارف از شجاع الدین کربالی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 47-68

10.22099/jba.2012.339

محمدرضا برزگر خالقی؛ علی بصیری پور


123. تحلیل ژرف‌ساخت گونه ی عشق و پیوند در حماسه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 47-80

10.22099/jba.2015.2375

میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان


124. بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی در مقطعات انوری ابیوردی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-70

10.22099/jba.2017.3713

شهین حقیقی؛ محمدحسین کرمی


125. شخصیت عاشق در غزل‌های روایی: آدم زیادی یا قهرمان بایرونی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-72

10.22099/jba.2017.3947

مریم حیدری؛ زهرا آقا بابایی خوزانی