تعداد مقالات: 496
128. بازتاب زنانگی در رباعیات مهستی گنجوی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 47-64

10.22099/jba.2019.33156.3339

سیداحمد پارسا؛ مهین کریمی


129. وجوه فکری و اجتماعی حملۀ حیدری راجی کرمانی

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 47-74

10.22099/jba.2020.34112.3444

اصغر افشاری؛ سعید شفیعیون


130. بازتاب حکمت ایرانی در آثار سعدی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 49-76

10.22099/jba.2012.271

حمید سبزیان پور


131. سبکشناسی نشانه ها در پنج حکایت از مصیبتنامهی عطار نیشابوری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 49-76

10.22099/jba.2012.458

کاووس حسن لی؛ ساناز مجرد


133. نقش سنائی در تحول قصیدة فارسی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 49-76

10.22099/jba.2016.3169

سیدمهدی زرقانی؛ مصطفی غریب؛ محمد جواد مهدوی


134. استعاره‌های مفهومی عشق در زبان شعر و زبان روزمره (رویکرد تطبیقی)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 49-66

10.22099/jba.2017.4072

شیرین پورابراهیم؛ بلقیس روشن؛ مهدیه عابدی


136. زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌های فارسی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 51-82

10.22099/jba.2012.317

حسن ذوالفقاری


137. همگونی‌های فکری حافظ و عبید زاکانی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 51-72

10.22099/jba.2015.2520

فاطمه پاسالاری؛ محمد حسین نیکدار اصل


140. نقد و تحلیل تعاریف«حُسن طلب» همراه با دریافتی تازه از آن

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 53-76

10.22099/jba.2018.28748.2951

منوچهر تشکری؛ محمد رضا صالحی مازندرانی؛ کاظم جعفری نیک


147. بررسی تداوم زمان در منظومۀ آرش کمانگیر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-82

10.22099/jba.2016.3526

خدابخش اسداللهی؛ بنت الهدی خرم آبادی؛ بیژن ظهیری ناو


148. ملاحظاتی درباره‌ی ضبط و شرح برخی از بیت‌های شاهنامه

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 61-86

10.22099/jba.2019.33693.3402

قدرت اله رسم؛ محمود رضایی دشت ارژنه


150. تحلیل روابط شخصیت‌ها در منظومه‌ی لیلی و مجنون نظامی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 65-89

10.22099/jba.2012.307

مریم درپر؛ محمدجعفر یاحقی