تعداد مقالات: 485
151. نگاهی به شعر و اندیشه طایر شیرازی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 51-71

10.22099/jba.2012.348

نجف جوکار؛ جابر دهباشی


153. قافیه و مضمون آفرینی با تکرار قافیه در غزلیات صائب تبریزی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 57-84

10.22099/jba.2015.2871

مرضیه طاهری؛ محمدحسین کرمی


154. الگوهای مختلف استحاله در شعر حرکت

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-76

10.22099/jba.2017.4065

علیرضا رعیت حسن آبادی


155. پیوند «زلف» و «دل» و کارکردهای هنری آن در دیوان حافظ

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 61-82

10.22099/jba.2013.545

اکبر صیادکوه؛ علی رحمانیان


157. بازشناسی شعر و اندیشة مشرقی شیرازی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 63-88

10.22099/jba.2018.28344.2908

غلامحسین فهندژ سعدی؛ زرین واردی


158. تاثیرپذیری ملک الشعرای بهار از فردوسی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 65-86

10.22099/jba.2012.470

هاشم صادقی محسن آبادی؛ محمدجعفر یاحقی


159. بررسی نمودهای پست مدرنیسم در ما هیچ ما نگاه سهراب سپهری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-82

10.22099/jba.2018.27496.2843

محمد طالبی؛ طاهره صادقی تحصیلی


160. بررسی فنا و بقا از منظر سنایی بر مبنای سنت اول عرفانی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 65-90

10.22099/jba.2019.33491.3379

سمانه جاری؛ محمدرضا نصراصفهانی


161. جایگاه تخلص در غزلیات مدحی حافظ

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 67-90

10.22099/jba.2014.1473

علی حیدری؛ مهرنوش دژم


163. مرگ و مرگ‌اندیشی در اشعار شفیعی‌کدکنی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 67-86

10.22099/jba.2017.3971

عظیم جباره ناصرو؛ رقیه (پریچهر) کوهنورد


164. حکایت و جهان‌بینی صوفیانه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 69-98

10.22099/jba.2012.281

سوسن جبری


165. روایتی دیگر از برزونامه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 69-101

10.22099/jba.2012.340

سعید حسام پور؛ عظیم جباره ناصرو


167. شیوه های اجرایی اشعار محلی در ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 69-92

10.22099/jba.2017.4070

حسن ذوالفقاری


169. مقایسه‌ی صورت و معنا در غرلیات خواجوی کرمانی و جلال‌الدین عضد

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 69-94

10.22099/jba.2017.25619.2691

طالب شچاعی؛ محمد امیرl عبیدی نیا؛ اکبر صیادکوه


170. تجلی آیین دادخواهی در ادب فارسی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 70-88

10.22099/jba.2018.23854.2523

علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ مریم یاراحمدی


171. تصحیح عبارات و ابیاتی چند از کتاب «مواهب الهی» در تاریخ آل مظفر

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 71-92

10.22099/jba.2012.487

زهرا ریاحی زمین؛ پیوند بالانی


172. شعر عرفانی و صوفیانه در دوره مشروطیت

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 71-98

10.22099/jba.2013.955

احمد رضی؛ هادی قلی زاده


173. مفهوم زمان در شعر شاملو و ادونیس

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 71-92

10.22099/jba.2014.1629

اکبر شامیان؛ عبدالرحیم حقدادی؛ زلیخا حاجی پور


174. جلوه های هنری و تصویری در رباعیات مولوی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 71-104

10.22099/jba.2017.3765

سعاد سواری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده