ملاحظاتی درباره‌ی ضبط و شرح برخی از بیت‌های شاهنامه

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 61-86

10.22099/jba.2019.33693.3402

قدرت اله رسم؛ محمود رضایی دشت ارژنه


ریخت‌شناسی داستان حماسی «ببر بیان» مطابق با نظریه ولادیمیر پراپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22099/jba.2021.40927.4057

علی رضا طالبان؛ محمد هادی خالق زاده؛ مهدی فاموری


ایهام تناسب در قصاید خاقانی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 45-66

10.22099/jba.2012.262

علی حیدری؛ اعظم فروغی پویا


نگاهی به شعر و اندیشه طایر شیرازی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 51-71

10.22099/jba.2012.348

نجف جوکار؛ جابر دهباشی


الگوهای مختلف استحاله در شعر حرکت

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 57-76

10.22099/jba.2017.4065

علیرضا رعیت حسن آبادی


پیوند «زلف» و «دل» و کارکردهای هنری آن در دیوان حافظ

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 61-82

10.22099/jba.2013.545

اکبر صیادکوه؛ علی رحمانیان


بازشناسی شعر و اندیشة مشرقی شیرازی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 63-88

10.22099/jba.2018.28344.2908

غلامحسین فهندژ سعدی؛ زرین واردی


تاثیرپذیری ملک الشعرای بهار از فردوسی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 65-86

10.22099/jba.2012.470

هاشم صادقی محسن آبادی؛ محمدجعفر یاحقی


بررسی نمودهای پست مدرنیسم در ما هیچ ما نگاه سهراب سپهری

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 65-82

10.22099/jba.2018.27496.2843

محمد طالبی؛ طاهره صادقی تحصیلی


بررسی فنا و بقا از منظر سنایی بر مبنای سنت اول عرفانی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 65-90

10.22099/jba.2019.33491.3379

سمانه جاری؛ محمدرضا نصراصفهانی


جایگاه تخلص در غزلیات مدحی حافظ

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 67-90

10.22099/jba.2014.1473

علی حیدری؛ مهرنوش دژم


مرگ و مرگ‌اندیشی در اشعار شفیعی‌کدکنی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 67-86

10.22099/jba.2017.3971

عظیم جباره ناصرو؛ رقیه (پریچهر) کوهنورد


حکایت و جهان‌بینی صوفیانه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 69-98

10.22099/jba.2012.281

سوسن جبری


روایتی دیگر از برزونامه

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 69-101

10.22099/jba.2012.340

سعید حسام پور؛ عظیم جباره ناصرو


مقایسه‌ی صورت و معنا در غرلیات خواجوی کرمانی و جلال‌الدین عضد

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 69-94

10.22099/jba.2017.25619.2691

طالب شچاعی؛ محمد امیرl عبیدی نیا؛ اکبر صیادکوه