تعداد مقالات: 483
201. بررسی تطبیقی رمز «عقاب» در شعر پرویز ناتل خانلری و عمر ابوریشه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 67-78

10.22099/jba.2012.263

سیدمحمد رضی مصطفوی نیا؛ محمودرضا توکلی؛ سلمان محمودی


202. استعاره زدایی از واژه آسمان در اشعار کلاسیک فارسی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 71-94

10.22099/jba.2016.3536

مهدی رضائی؛ سید هاشم خاتمی


205. بررسی انواع مکاشفات عرفانی در مثنوی معنوی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 83-102

10.22099/jba.2013.596

نجمه طاهری ماه زمینی؛ احمد امیری خراسانی


206. سید علی صالحی، شعرِ گفتار و سمبولیسم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 83-106

10.22099/jba.2014.1957

ناصر علیزاده؛ عباس باقی نژاد


207. ساخت های گرافیکی و منطق ارجاع در غزل های حافظ

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-104

10.22099/jba.2018.28558.2935

احمد گلی؛ هما رفیعی مقدم


208. مسعود سعد از دیدگاه شاعران نزدیک به زمان او

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 85-104

10.22099/jba.2015.2581

سمیه فرازمند؛ سید محمود الهام بخش


210. اندیشه ی آرمانشهری و شکست یا پیروزی در رخنه کردن به جهان فراواقعی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 87-112

10.22099/jba.2012.478

ناصر علیزاده؛ رضا صادقی شهپر


211. نقش سعدی در نام‌آوری شیراز

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 87-112

10.22099/jba.2013.1547

محمدحسین کرمی


213. نقش رسانه در حیات تاریخی گفتمان شعر حجم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 87-116

10.22099/jba.2017.3954

علیرضا رعیت حسن آبادی


216. بینامتنی قرآنی و روایی در شعر ابن یمین فریومدی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 91-108

10.22099/jba.2014.598

جواد رنجبر؛ سجاد عربی


217. کرشمه ی حسن و کرشمه ی معشوقی در سوانح العشاق غزالی و غزلیات سعدی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 91-110

10.22099/jba.2015.2578

همایون شکری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه


218. ارزیابی حس هویت در خودنگاره ی مولانا بر اساس تحلیل غزلیات شمس

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 91-116

10.22099/jba.2019.31118.3173

بی‌بی سمیه حسینی باغسنگانی؛ احمد خاتمی؛ عبدالحسین فرزاد؛ محمدهادی هادیزاده


219. نقد و بررسی کارکرد انواع قهرمانان در قصه ی بلند عامیانه ی جنیدنامه

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 93-114

10.22099/jba.2012.593

یداله جلالی پندری؛ سکینه عباسی


220. بررسی ترانه سرایی در ادبیّات فارسی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 93-114

10.22099/jba.2014.1644

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد امین محمدپور


221. گرشاسب؛ شبه‌قهرمانِ حماسه‌ی اسدی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 93-116

10.22099/jba.2014.2037

ساناز رجبیان؛ مهدی نیک منش


223. کانونی سازی در اشعار روایی نیما یوشیج

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 93-108

10.22099/jba.2017.25123.2639

فائزه عرب یوسف آبادی؛ زهرا داور


225. تحلیل گفتمان شعر حجم و شعر انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 95-112

10.22099/jba.2018.30268.3093

علیرضا رعیت حسن آبادی