بررسی گلستان سعدی با تکیه بر یافته‌های روان‌تحلیل‌گری

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 91-119

10.22099/jba.2012.308

فاتح رحمانی؛ محمدهادی مرادی؛ فرزین رضایی


خوانش واپس‌نگر « قصه‌ی شهر سنگستانِ» اخوان ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22099/jba.2021.41247.4093

فرشته محجوب


بررسی تطبیقی رمز «عقاب» در شعر پرویز ناتل خانلری و عمر ابوریشه

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 67-78

10.22099/jba.2012.263

سیدمحمد رضی مصطفوی نیا؛ محمودرضا توکلی؛ سلمان محمودی


استعاره زدایی از واژه آسمان در اشعار کلاسیک فارسی

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 71-94

10.22099/jba.2016.3536

مهدی رضائی؛ سید هاشم خاتمی


بررسی انواع مکاشفات عرفانی در مثنوی معنوی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 83-102

10.22099/jba.2013.596

نجمه طاهری ماه زمینی؛ احمد امیری خراسانی


سید علی صالحی، شعرِ گفتار و سمبولیسم

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 83-106

10.22099/jba.2014.1957

ناصر علیزاده؛ عباس باقی نژاد


ساخت های گرافیکی و منطق ارجاع در غزل های حافظ

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 83-104

10.22099/jba.2018.28558.2935

احمد گلی؛ هما رفیعی مقدم


مسعود سعد از دیدگاه شاعران نزدیک به زمان او

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 85-104

10.22099/jba.2015.2581

سمیه فرازمند؛ سید محمود الهام بخش


نقش سعدی در نام‌آوری شیراز

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 87-112

10.22099/jba.2013.1547

محمدحسین کرمی


نقش رسانه در حیات تاریخی گفتمان شعر حجم

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 87-116

10.22099/jba.2017.3954

علیرضا رعیت حسن آبادی


بینامتنی قرآنی و روایی در شعر ابن یمین فریومدی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 91-108

10.22099/jba.2014.598

جواد رنجبر؛ سجاد عربی