نویسنده = محمد رضا صالحی مازندرانی
تحلیل چرایی و چگونگی ورود و جلوه‌ی بافتار سپاهیانه در غزل سده‌ی ششم هجری (با تکیه بر اوصاف معشوق)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 173-202

10.22099/jba.2020.35307.3566

قدرت قاسمی پور؛ نصراله امامی؛ محمد رضا صالحی مازندرانی؛ لیلی عباسی منتظری


نقد و تحلیل تعاریف«حُسن طلب» همراه با دریافتی تازه از آن

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 53-76

10.22099/jba.2018.28748.2951

منوچهر تشکری؛ محمد رضا صالحی مازندرانی؛ کاظم جعفری نیک


جلوه های هنری و تصویری در رباعیات مولوی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 71-104

10.22099/jba.2017.3765

سعاد سواری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده


بررسی و تحلیل منظومة مانلی نیمایوشیج براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-20

10.22099/jba.2016.2966

نصرالله امامی؛ منوچهر تشکری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ آسیه کشاورز مویدی


علل ابهام مکان در شاهنامه‌ی فردوسی

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 38-56

10.22099/jba.2015.2584

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ عبدالله ادیم


بررسی مقوله ی قدرت در شاهنامه از منظر هانا آرنت.

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 107-126

10.22099/jba.2015.2402

سیده سمانه صالحی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی