نویسنده = محمدحسین نیکداراصل
همانندی‌های دیالکتیکی مولانا و هگل

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 191-214

10.22099/jba.2017.25694.2697

محمدیوسف نیری؛ محمدحسین نیکداراصل؛ جلیل خلیلی جهرمی


مبانی رویکرد فروغ فرخ زاد به اخلاق بر پایه بازیابی هویّت و عشق ورزی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 105-128

10.22099/jba.2017.24498.2594

داوود رمضانی پارسا؛ محمدحسین نیکداراصل؛ قاسم سالاری


تحلیل و رمز گشایی ارتباطات غیر کلامی در بوستان سعدی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 181-210

10.22099/jba.2016.3472

محمدحسین نیکداراصل؛ محمدهادی احمدیانی پی


همگونی‌های فکری حافظ و عبید زاکانی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 51-72

10.22099/jba.2015.2520

فاطمه پاسالاری؛ محمد حسین نیکدار اصل