نویسنده = نصرالله امامی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی و تحلیل کارکرد صفت در غزل‌های طنز و حسب‌ حال حافظ بر اساس تئوری ارزیابی نقشگرای هالیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

10.22099/jba.2020.36408.3681

مژگان پهلوانی؛ منوچهر تشکری؛ نصرا... امامی


2. معرفی، تصحیح و واکاوی یک بیت تازه‌ی منسوب به رودکی سمرقندی در فرهنگ عجایب‌اللغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

10.22099/jba.2020.35788.3614

سجاد دهقان؛ زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی


3. مقاله کوتاه: تصحیح و توضیح یک بیت از دیوان رودکی سمرقندی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 295-306

10.22099/jba.2019.33075.3335

زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی؛ سجاد دهقان


4. بررسی ابیاتی نویافته از رودکی در فرهنگی ناشناخته

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 17-44

10.22099/jba.2017.25565.2687

نصرالله امامی؛ مژگان شیرمحمدی؛ سجاد دهقان


5. بررسی تطبیقی عناصر و مضامین ایرانی و سامی در کلیات سعدی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-46

10.22099/jba.2016.3896

شیما فاضلی؛ منوچهر جوکار؛ نصرالله امامی


6. ناقوس بوسیدن در قصیده ی ترسائیه‌ی خاقانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-40

10.22099/jba.2016.3143

نصرالله امامی؛ بهمن رضایی


7. بررسی و تحلیل منظومة مانلی نیمایوشیج براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-20

10.22099/jba.2016.2966

نصرالله امامی؛ منوچهر تشکری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ آسیه کشاورز مویدی


8. علل ابهام مکان در شاهنامه‌ی فردوسی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 38-56

10.22099/jba.2015.2584

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ عبدالله ادیم


9. دگردیسی خون به مار در گرشاسب نامه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-15

10.22099/jba.2013.542

نصراله امامی؛ محمدرضا صالحی؛ نوشین مالگرد


10. رابطه‌ی تجلّی با محبّت و معرفت

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-27

10.22099/jba.2012.296

نصراله امامی؛ محمد غلامرضایی؛ عبدالمجید محققی