نویسنده = محمود رضایی دشت ارژنه
ملاحظاتی درباره‌ی ضبط و شرح برخی از بیت‌های شاهنامه

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 61-86

10.22099/jba.2019.33693.3402

قدرت اله رسم؛ محمود رضایی دشت ارژنه


ملاحظاتی درباره‌ی منظومه‌ی قندهارنامه‌ی‌ میرزا عبدالقادر تونی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 41-64

10.22099/jba.2018.28850.2957

محمود رضایی دشت ارژنه؛ شراره تاجمیرریاحی


بحثی درباره انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 169-184

10.22099/jba.2016.3892

حسین نجاری؛ علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه


نقد و بررسی نمودهای خودشکوفایی در منطق‌الطیر عطار بر اساس نظریه‌ی راجرز

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 95-112

10.22099/jba.2016.3675

بیژن ظهیری ناو؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ زهرا محمد حسنی صغیری