کلیدواژه‌ها = اسطوره
تحلیل اسطوره‌ی آفرینش در منطق‌الطیر عطار با تکیه بر قداست اصل و بن

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 129-150

10.22099/jba.2017.25336.2667

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


بررسی کاربردشناسانۀ نمادگرایی در شعر احمد شاملو

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 25-48

10.22099/jba.2017.3977

شهرام احمدی؛ پروانه دلاور


تحلیل ساختار اسطوره‌‌ی «باد» در شاهنامه

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 153-170

10.22099/jba.2015.3032

عبدالله واثق عباسی؛ محمدامیر مشهدی؛ رؤیا رضایی


تحلیل میتوس‏های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 151-176

10.22099/jba.2014.1472

مصطفی ملک پائین؛ علی اکبر سام خانیانی