کلیدواژه‌ها = مثنوی
تحلیل انتقادی گفتمان قدرت در مثنوی (بررسی موردی: قصه اهل سبا)

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 149-178

10.22099/jba.2020.35052.3548

سیدمحمد دشتی؛ مژگان متوسل؛ طاهره موسوی


داستان دقوقی از منظر ادبیات شگرف

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 141-166

10.22099/jba.2017.3962

مصطفی غریب؛ محمد بهنام فر