کلیدواژه‌ها = ساختارگرایی
ریخت­‌شناسی داستان پهلوان ببربیان مطابق با نظریه‌ی ولادیمیر پراپ

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 29-58

10.22099/jba.2021.40927.4057

علی رضا تابان مهر (طالبان)؛ محمد هادی خالق زاده؛ مهدی فاموری


بوسه بر روی خداوند (بررسی تقابلهای دوگانه در رمان روی ماه خداوند را ببوس)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 129-150

10.22099/jba.2012.461

غلامحسین شریفی ولدانی؛ کلثوم میری اصل