کلیدواژه‌ها = سیمین بهبهانی
اوج و فرود داستان‌وارگی در شعر ژاله اصفهانی و سیمین بهبهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22099/jba.2022.41941.4137

مریم سادات دستغیب؛ لیلا پژوهنده


بازتاب جنسیت مردان در دیوان شعرای زن؛ بر اساس دیوان پروین اعتصامی، فروغ فرخ‌زاد و سیمین بهبهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22099/jba.2022.42564.4181

محمدرضا پاشایی؛ زینب عرب نژاد؛ حسین آریان


تلقی‌های بوطیقایی فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی: متنی و فرامتنی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 175-196

10.22099/jba.2018.27978.2882

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ سیدمحسن حسینی موخر؛ شادی احمدی