کلیدواژه‌ها = عرفان
فرهنگ‌آفرینی سنایی در ساحت قلندری با تکیه بر قصائد او

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 133-156

10.22099/jba.2020.36934.3737

سید محمد هادی حسینی؛ محمد یوسف نیری


خدای وحدت وجودی و تصاویر برآمده از آن در آثار منظوم عطار نیشابوری

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 19-42

10.22099/jba.2018.28545.2939

ایمان زرگران؛ حسینعلی قبادی؛ همایون جمشیدیان


نقش سنائی در تحول قصیدة فارسی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 49-76

10.22099/jba.2016.3169

سیدمهدی زرقانی؛ مصطفی غریب؛ محمد جواد مهدوی


اشارات عرفانی در داستان حضرت یوسف(ع)

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 27-63

10.22099/jba.2012.310

زهرا حسینی؛ زهرا ریاحی زمین


شهود، نماد و شعرِ سهراب سپهری

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 201-221

10.22099/jba.2012.313

ناصر علیزاده؛ عباس باقی نژاد