کلیدواژه‌ها = زبان
نقشی در خیال اقتضای حال نشانه ها در شعر حافظ

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-26

10.22099/jba.2014.1573

حسین آقاحسینی؛ راضیه حجتی زاده


تاثیر جنسیت بر زبان زنان معاصر

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 45-70

10.22099/jba.2013.625

قدسیه رضوانیان؛ سروناز ملک


حرکت در اندیشه و شعر شفیعی کدکنی

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 45-70

10.22099/jba.2012.471

مسعود روحانی؛ محمد عنایتی قادیکلایی