کلیدواژه‌ها = حماسه
علل ابهام مکان در شاهنامه‌ی فردوسی

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 38-56

10.22099/jba.2015.2584

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ عبدالله ادیم


رویکردی انتقادی به نوع حَماسی در ادبیّات فارسی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 41-66

10.22099/jba.2014.1497

میلاد جعفرپور؛ مهیار علوی مقدّم


بررسی جنبه های حماسی در شعر نیما

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 17-38

10.22099/jba.2013.485

محمدرضا امینی؛ کاظم رحیمی نژاد