کلیدواژه‌ها = سعدی
بررسی پیرنگ حکایت های بوستان سعدی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 153-174

10.22099/jba.2018.27434.2838

امید وحدانی فر


تحلیل و رمز گشایی ارتباطات غیر کلامی در بوستان سعدی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 181-210

10.22099/jba.2016.3472

محمدحسین نیکداراصل؛ محمدهادی احمدیانی پی


کرشمه ی حسن و کرشمه ی معشوقی در سوانح العشاق غزالی و غزلیات سعدی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 91-110

10.22099/jba.2015.2578

همایون شکری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه


مبانی جمال شناسی از دیدگاه سعدی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 135-156

10.22099/jba.2015.2577

بی‍‍ژن ظهیری ناو


نقش سعدی در نام‌آوری شیراز

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 87-112

10.22099/jba.2013.1547

محمدحسین کرمی