کلیدواژه‌ها = شعر
بررسی نمودهای پست مدرنیسم در ما هیچ ما نگاه سهراب سپهری

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 65-82

10.22099/jba.2018.27496.2843

محمد طالبی؛ طاهره صادقی تحصیلی


بررسی تطبیقی کارکردهای شعر در تاریخ بیهقی و تاریخ فخری

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 175-192

10.22099/jba.2017.23614.2503

سید مهدی مسبوق؛ شهرام دلشاد


کارکردهای هنری ردیف دردیوان عطارنیشابوری

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 145-168

10.22099/jba.2016.3890

فاطمه مدرسی؛ اله یار افراخته


استعاره زدایی از واژه آسمان در اشعار کلاسیک فارسی

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 71-94

10.22099/jba.2016.3536

مهدی رضائی؛ سید هاشم خاتمی


نقش سنائی در تحول قصیدة فارسی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 49-76

10.22099/jba.2016.3169

سیدمهدی زرقانی؛ مصطفی غریب؛ محمد جواد مهدوی


مسعود سعد از دیدگاه شاعران نزدیک به زمان او

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 85-104

10.22099/jba.2015.2581

سمیه فرازمند؛ سید محمود الهام بخش


قیصر امین‌پور و رویکرد نوستالژیک

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 175-204

10.22099/jba.2012.463

ناصر علیزاده؛ عباس باقی نژاد


جنبه‌های نمایشی اشعار احمدشاملو

دوره 3، شماره 3، آبان 1390، صفحه 77-102

10.22099/jba.2012.272

علیرضا طاهری؛ زینب یدملت