کلیدواژه‌ها = حافظ
تهدید، نمودی از قدرت در سخن حافظ!

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 107-134

10.22099/jba.2023.46704.4358

امیر مهرابی؛ کاووس حسن لی


بازآفرینی شعر حافظ در شعر معاصر از منظر آشنایی زدایی

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 231-266

10.22099/jba.2022.41610.4115

آرمینه کاظمی سنگدهی؛ احمد گلی؛ ناصر علیزاده خیاط


سیمای درخشان «شاه منصور» در سروده‌های حافظ

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 227-256

10.22099/jba.2021.41402.4100

امیرافشین فرهادیان؛ علی محمدی


جایگاه ترادفات معطوف در غزلیات حافظ

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 27-46

10.22099/jba.2019.33805.3410

یوسف اصغری بایقوت؛ مهدی دهرامی


 همچو گلبرگ طری بود وجود تو لطیف

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 39-56

10.22099/jba.2017.24421.2584

محسن پورمختار؛ منوچهر فروزنده فرد


عطای کثیر؛ شرح بیتی از حافظ

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 21-30

10.22099/jba.2016.3704

محمدرضا اکرمی


همگونی‌های فکری حافظ و عبید زاکانی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 51-72

10.22099/jba.2015.2520

فاطمه پاسالاری؛ محمد حسین نیکدار اصل


جلوه های ناز معشوق در شعر حافظ

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 153-170

10.22099/jba.2015.2374

هادی عدالت پور


نقشی در خیال اقتضای حال نشانه ها در شعر حافظ

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-26

10.22099/jba.2014.1573

حسین آقاحسینی؛ راضیه حجتی زاده


جایگاه تخلص در غزلیات مدحی حافظ

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 67-90

10.22099/jba.2014.1473

علی حیدری؛ مهرنوش دژم


خواب و رویا در دیوان حافظ

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 167-190

10.22099/jba.2013.929

مختار کمیلی


پیوند «زلف» و «دل» و کارکردهای هنری آن در دیوان حافظ

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 61-82

10.22099/jba.2013.545

اکبر صیادکوه؛ علی رحمانیان


بررسی گونه‌های فخر در دیوان حافظ

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 223-248

10.22099/jba.2012.314

محمدحسین نیکدار اصل