کلیدواژه‌ها = شاملو
مفهوم زمان در شعر شاملو و ادونیس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 71-92

10.22099/jba.2014.1629

اکبر شامیان؛ عبدالرحیم حقدادی؛ زلیخا حاجی پور


جنبه‌های نمایشی اشعار احمدشاملو

دوره 3، شماره 3، آبان 1390، صفحه 77-102

10.22099/jba.2012.272

علیرضا طاهری؛ زینب یدملت