کلیدواژه‌ها = مولوی
تعداد مقالات: 9
1. حیران مست یا هوشیار حیران؟ «بررسی و تحلیل دیدگاه‌های مولوی و شمس دربارة سکر و حیرت»

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-28

10.22099/jba.2020.35371.3573

سمانه السادات آقادادی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ طاهره خوشحال دستجردی


2. تحلیل انتقادی گفتمان قدرت در مثنوی (بررسی موردی: قصه اهل سبا)

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 149-178

10.22099/jba.2020.35052.3548

سیدمحمد دشتی؛ مژگان متوسل؛ طاهره موسوی


5. شطح و شیوۀ بیان آن در مثنوی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-62

10.22099/jba.2016.3145

ناصر جابری؛ علی اصغر قهرمانی مقبل


6. تأملی بر دقایق بازی شطرنج در سبک آذربایجانی و عراقی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 157-178

10.22099/jba.2014.2117

احمد گلی؛ مهدی رمضانی


7. لزومِ تصحیحِ دوباره‌ی غزلیاتِ شمس

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 161-186

10.22099/jba.2014.1956

محمدیوسف نیری؛ الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


8. فراهنجاری نحوی در دیوان شمس تبریزی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-22

10.22099/jba.2013.1458

خدابخش اسدالهی؛ منصور علیزاده بیگدیلو