کلیدواژه‌ها = تصحیح انتقادی
تأملی انتقادی بر تصحیح حبیب یغمایی از گرشاسب‌نامه‌ی اسدی طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22099/jba.2024.49706.4516

علی افراخته؛ یوسف نیک روز؛ علی اصغر غفوری غفوری؛ علی رضا شانظری


اهمیت متون علمی در شرح و تصحیح چهار بیت از حافظ

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 101-136

10.22099/jba.2021.38680.3892

میثم جعفریان هریس؛ اسدالله واحد


قصاید انوری و لزوم تصحیحی تازه از آنها

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 135-150

10.22099/jba.2014.1646

محمدحسین کرمی؛ محمدرضا امینی؛ حمیدرضا کوثری