کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
بازآفرینی شعر حافظ در شعر معاصر از منظر آشنایی زدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22099/jba.2022.41610.4115

آرمینه کاظمی سنگدهی؛ احمد گلی؛ ناصر علیزاده خیاط


تحلیل مربع تنشی طنز در فرایند نشانه‌معناشناسی شعری از ابوالقاسم حالت

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 29-46

10.22099/jba.2020.35082.3552

محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ عنایت اللّه شریف پور؛ محمّدرضا صرفی


آمیختگی استعاره با پارادوکس در شعر معاصر

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 205-224

10.22099/jba.2019.34768.3515

عبدالحمید صادق پور؛ جلیل نظری؛ محمدرضا معصومی


بازتاب برخی داده های علمی درشعرمعاصر

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 129-152

10.22099/jba.2017.3785

غلامرضا کافی؛ فاطمه رعیت نژاد


داستان انبیاء در کتاب مقدس و بازتاب آنها در اشعار حسین منزوی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 157-180

10.22099/jba.2015.2579

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ مریم حقی