کلیدواژه‌ها = عطار
تحلیل و مقایسه­ ی کلیت ­گرایی در منطق ­الطیر عطار و فیزیک نوین

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 197-226

10.22099/jba.2021.38423.3874

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاقعلی زاده


منطق‌الطّیر و دینداری تجربت‌اندیش

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 313-340

10.22099/jba.2021.39236.3961

زیبا قلاوندی؛ احمد رضا شکوهی خانمینی


سیر تحول مفهومی واژة "خود" در منطق‌الطیر بر اساس فرایند فردیت

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 165-184

10.22099/jba.2019.29211.2991

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


تحلیل اسطوره‌ی آفرینش در منطق‌الطیر عطار با تکیه بر قداست اصل و بن

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 129-150

10.22099/jba.2017.25336.2667

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


نقد و بررسی نمودهای خودشکوفایی در منطق‌الطیر عطار بر اساس نظریه‌ی راجرز

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 95-112

10.22099/jba.2016.3675

بیژن ظهیری ناو؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ زهرا محمد حسنی صغیری


بررسی نه رباعی خیامانه‌ی عطار

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 151-170

10.22099/jba.2016.3505

طه صادری؛ اسدالله واحد


تحلیل رمزشناختی داستان «شیخ صنعان»

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-22

10.22099/jba.2012.456

محمدعلی آتش سودا