کلیدواژه‌ها = شعر فارسی
واکاوی در سه رنگزای سکاهن، بهرمان و عنبر با تکیه بر شعر فارسی (قرن چهارم تا هشتم هجری‌قمری)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 118-140

10.22099/jba.2019.31344.3192

فاطمه سلحشور؛ عطامحمد رادمنش؛ یاسر حمزوی؛ محبوبه خراسانی


پارادوکس محتوایی در شعر فارسی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 129-152

10.22099/jba.2017.24940.2625

احمد گلی؛ سردار بافکر عجب شیر