کلیدواژه‌ها = استعاره
آمیختگی استعاره با پارادوکس در شعر معاصر

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 205-224

10.22099/jba.2019.34768.3515

عبدالحمید صادق پور؛ جلیل نظری؛ محمدرضا معصومی


جلوه های هنری و تصویری در رباعیات مولوی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 71-104

10.22099/jba.2017.3765

سعاد سواری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده