کلیدواژه‌ها = معشوق
تحلیل چرایی و چگونگی ورود و جلوه‌ی بافتار سپاهیانه در غزل سده‌ی ششم هجری (با تکیه بر اوصاف معشوق)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 173-202

10.22099/jba.2020.35307.3566

قدرت قاسمی پور؛ نصراله امامی؛ محمد رضا صالحی مازندرانی؛ لیلی عباسی منتظری


سیمای معشوق در شعر محجوبه هروی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 247-276

10.22099/jba.2020.36009.3638

عباس نیکبخت؛ علیرضا پودینه


جلوه های خاص معشوق در غزل های صائب

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-20

10.22099/jba.2016.3613

زهره احمدی پور اناری


کرشمه ی حسن و کرشمه ی معشوقی در سوانح العشاق غزالی و غزلیات سعدی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 91-110

10.22099/jba.2015.2578

همایون شکری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه


جلوه های ناز معشوق در شعر حافظ

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 153-170

10.22099/jba.2015.2374

هادی عدالت پور