موضوعات = ادبیات معاصر
بررسی عوامل تاثیرگذار در نامگذاری مجموعه شعرهای دهه سی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.22099/jba.2024.48338.4449

فاطمه صادقی تبار؛ یحیی کاردگر


بررسی و تحلیل زبان گفت‌و‌گو در کولی واره‌های سیمین بهبهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22099/jba.2024.49076.4480

منوچهر تشکری؛ صدیقه پاک ضمیر


رده‌شناسی پادمتن سیاه

دوره 15، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 139-162

10.22099/jba.2023.45226.4331

فرّخ لطیف نژاد رودسری


جستجوی انگاره خانه در آثار «سهراب سپهری» بر مبنای پدیدارشناسی تخیل «گاستون باشلار»

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-25

10.22099/jba.2019.30640.3139

زیبا پریشانی؛ مجید سرمدی؛ فاطمه کوپا؛ حسین یزدانی


نزاع بر سر معنا در گفتمان شعر انقلاب

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 176-204

10.22099/jba.2019.30927.3163

فرهاد کرمی؛ حسن حیدری؛ علی صباغی؛ محسن ذوالفقاری


تحلیل قاعده‌کاهی گونه‌ای جغرافیایی و جلوه‌های بومی زبان در غزل معاصر

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 25-46

10.22099/jba.2019.30457.3116

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ یدالله شکری؛ جواد جعفری نسب


تحلیل گفتمان شعر حجم و شعر انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 95-112

10.22099/jba.2018.30268.3093

علیرضا رعیت حسن آبادی


ردیابی برخی بدعت کاری های ساختاری دررباعی معاصرفارس

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 211-230

10.22099/jba.2018.12633.1843

غلامرضا کافی؛ مرضیه مرادی


خوانش دو شعر از علی باباچاهی بر اساس نظریه ی طرح واره در سبک شناسی شناختی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 149-168

10.22099/jba.2018.29382.3017

ابراهیم محبی؛ مظاهر نیکخواه؛ محمد حکیم‌آذر


خوانش شعر شفیعی کدکنی در دهه 50 بر اساس نظریه ایدئولوژی آلتوسر

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 169-188

10.22099/jba.2018.29459.3025

حسن محمدیان؛ غلامرضا پیروز؛ مرتضی محسنی


مؤلفه‌های معناباختگی در شعر کتیبه مهدی اخوان ثالث

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 31-50

10.22099/jba.2018.26758.2793

یحیی طالبیان؛ عباسعلی وفایی؛ حمید عبدللهیان؛ علی اصغر باقری


بررسی نمودهای پست مدرنیسم در ما هیچ ما نگاه سهراب سپهری

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 65-82

10.22099/jba.2018.27496.2843

محمد طالبی؛ طاهره صادقی تحصیلی


تلقی‌های بوطیقایی فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی: متنی و فرامتنی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 175-196

10.22099/jba.2018.27978.2882

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ سیدمحسن حسینی موخر؛ شادی احمدی


تعهد به پویاییِ اخلاق تعهد؛ مطالعه جامعه‌شناختی اشعار قیصر امین‌پور

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 25-46

10.22099/jba.2018.26231.2754

جهانگیر جهانگیری؛ محمدحسن حیدریان؛ منصور طبیعی


بررسی عناصر روایت در شعر خوان هشتم و آدمک اخوان ثالث

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 45-68

10.22099/jba.2017.24190.2564

محمدرضا حاجی آقا بابایی؛ نرگس صالحی


مبانی رویکرد فروغ فرخ زاد به اخلاق بر پایه بازیابی هویّت و عشق ورزی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 105-128

10.22099/jba.2017.24498.2594

داوود رمضانی پارسا؛ محمدحسین نیکداراصل؛ قاسم سالاری


الگوهای مختلف استحاله در شعر حرکت

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 57-76

10.22099/jba.2017.4065

علیرضا رعیت حسن آبادی