موضوعات = ادبیات معاصر
تعداد مقالات: 52
-23. جستجوی انگاره خانه در آثار «سهراب سپهری» بر مبنای پدیدارشناسی تخیل «گاستون باشلار»

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-25

10.22099/jba.2019.30640.3139

زیبا پریشانی؛ مجید سرمدی؛ فاطمه کوپا؛ حسین یزدانی


-22. نزاع بر سر معنا در گفتمان شعر انقلاب

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 176-204

10.22099/jba.2019.30927.3163

فرهاد کرمی؛ حسن حیدری؛ علی صباغی؛ محسن ذوالفقاری


-20. تحلیل قاعده‌کاهی گونه‌ای جغرافیایی و جلوه‌های بومی زبان در غزل معاصر

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 25-46

10.22099/jba.2019.30457.3116

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ یدالله شکری؛ جواد جعفری نسب


-18. تحلیل گفتمان شعر حجم و شعر انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 95-112

10.22099/jba.2018.30268.3093

علیرضا رعیت حسن آبادی


-17. ردیابی برخی بدعت کاری های ساختاری دررباعی معاصرفارس

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 211-230

10.22099/jba.2018.12633.1843

غلامرضا کافی؛ مرضیه مرادی


-16. خوانش دو شعر از علی باباچاهی بر اساس نظریه ی طرح واره در سبک شناسی شناختی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 149-168

10.22099/jba.2018.29382.3017

ابراهیم محبی؛ مظاهر نیکخواه؛ محمد حکیم‌آذر


-15. خوانش شعر شفیعی کدکنی در دهه 50 بر اساس نظریه ایدئولوژی آلتوسر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 169-188

10.22099/jba.2018.29459.3025

حسن محمدیان؛ غلامرضا پیروز؛ مرتضی محسنی


-14. جریان شعر زبان در دهۀ هفتاد، با تأکید بر شعر رضا براهنی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 141-182

10.22099/jba.2018.29579.3039

اسماعیل شفق؛ بلال بحرانی


-13. مؤلفه‌های معناباختگی در شعر کتیبه مهدی اخوان ثالث

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 31-50

10.22099/jba.2018.26758.2793

یحیی طالبیان؛ عباسعلی وفایی؛ حمید عبدللهیان؛ علی اصغر باقری


-12. بررسی نمودهای پست مدرنیسم در ما هیچ ما نگاه سهراب سپهری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-82

10.22099/jba.2018.27496.2843

محمد طالبی؛ طاهره صادقی تحصیلی


-11. تلقی‌های بوطیقایی فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی: متنی و فرامتنی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 175-196

10.22099/jba.2018.27978.2882

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ سیدمحسن حسینی موخر؛ شادی احمدی


-8. تعهد به پویاییِ اخلاق تعهد؛ مطالعه جامعه‌شناختی اشعار قیصر امین‌پور

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-46

10.22099/jba.2018.26231.2754

جهانگیر جهانگیری؛ محمدحسن حیدریان؛ منصور طبیعی


-6. بررسی عناصر روایت در شعر خوان هشتم و آدمک اخوان ثالث

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-68

10.22099/jba.2017.24190.2564

محمدرضا حاجی آقا بابایی؛ نرگس صالحی


-5. مبانی رویکرد فروغ فرخ زاد به اخلاق بر پایه بازیابی هویّت و عشق ورزی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 105-128

10.22099/jba.2017.24498.2594

داوود رمضانی پارسا؛ محمدحسین نیکداراصل؛ قاسم سالاری


-4. الگوهای مختلف استحاله در شعر حرکت

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-76

10.22099/jba.2017.4065

علیرضا رعیت حسن آبادی


0. بررسی کاربردشناسانۀ نمادگرایی در شعر احمد شاملو

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 25-48

10.22099/jba.2017.3977

شهرام احمدی؛ پروانه دلاور