موضوعات = ادبیات معاصر
بررسی کاربردشناسانۀ نمادگرایی در شعر احمد شاملو

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 25-48

10.22099/jba.2017.3977

شهرام احمدی؛ پروانه دلاور


استعاره‌های مفهومی عشق در زبان شعر و زبان روزمره (رویکرد تطبیقی)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 49-66

10.22099/jba.2017.4072

شیرین پورابراهیم؛ بلقیس روشن؛ مهدیه عابدی


نقش رسانه در حیات تاریخی گفتمان شعر حجم

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 87-116

10.22099/jba.2017.3954

علیرضا رعیت حسن آبادی


بازتاب برخی داده های علمی درشعرمعاصر

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 129-152

10.22099/jba.2017.3785

غلامرضا کافی؛ فاطمه رعیت نژاد


ویژگی‌های سبکی زبان نیما یوشیج در منظومه‌ قلعه‌ سقریم

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 113-138

10.22099/jba.2016.3764

غلامرضا فولادی؛ فهیمه حیدری جامع بزرگی


معانی القایی شعر «نشانی» بر پایه‌ی هم‌نشینی نشانه‌ها

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 85-106

10.22099/jba.2016.3568

سعید حسام پور؛ عبدالرضا سعیدی


بررسی برخی مولفه های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-24

10.22099/jba.2016.3538

زهرا استادزاده؛ لیلی رضایی؛ عباس جاهدجاه


بررسی و تحلیل منظومة مانلی نیمایوشیج براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-20

10.22099/jba.2016.2966

نصرالله امامی؛ منوچهر تشکری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ آسیه کشاورز مویدی


جابه‎‌جایی ضمیر شخصی متصل در شعرِ معاصر

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 105-124

10.22099/jba.2015.2580

لیلا کردبچه؛ حسین آقاحسینی دهاقانی؛ مرتضی هاشمی باباحیدری


داستان انبیاء در کتاب مقدس و بازتاب آنها در اشعار حسین منزوی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 157-180

10.22099/jba.2015.2579

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ مریم حقی


گفتگو در شعر فروغ فرّخ زاد با تکیه بر منطق مکالمه ی میخاییل باختین

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 23-46

10.22099/jba.2015.2121

علی اکبر باقری خلیلی؛ مرضیه حقیقی حقیقی


سید علی صالحی، شعرِ گفتار و سمبولیسم

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 83-106

10.22099/jba.2014.1957

ناصر علیزاده؛ عباس باقی نژاد


مفهوم زمان در شعر شاملو و ادونیس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 71-92

10.22099/jba.2014.1629

اکبر شامیان؛ عبدالرحیم حقدادی؛ زلیخا حاجی پور