موضوعات = متون نظم و نثر
تعداد مقالات: 8
2. نگاهی به ادبیات از دیدگاه زبان شناسی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 84-117

10.22099/jba.2019.31867.3250

مسعود دهقان؛ بهناز وهابیان


3. ضرورت تصحیح مجدد دیوان نظام‌ الدین استرآبادی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-61

10.22099/jba.2019.29972.3066

محمدرضا پاشایی؛ مهدی حمزه پور


5. تجلی آیین دادخواهی در ادب فارسی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 70-88

10.22099/jba.2018.23854.2523

علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ مریم یاراحمدی


7. کرشمه ی حسن و کرشمه ی معشوقی در سوانح العشاق غزالی و غزلیات سعدی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 91-110

10.22099/jba.2015.2578

همایون شکری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه


8. بررسی ترانه سرایی در ادبیّات فارسی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 93-114

10.22099/jba.2014.1644

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد امین محمدپور