موضوعات = متون نظم
بازتاب زنانگی در رباعیات مهستی گنجوی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 47-64

10.22099/jba.2019.33156.3339

سیداحمد پارسا؛ مهین کریمی


سیر تحوّل «تشبیب» در شعر سبک‌های خراسانی و عراقی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 117-138

10.22099/jba.2019.32918.3331

الهام حسینی سده؛ حسین آقاحسینی؛ سعید شفیعیون


ضرورت تصحیح دیوان فلکی شروانی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 135-158

10.22099/jba.2019.34079.3437

مجتبی عبدالهی؛ محمد پارسانسب؛ محمود عابدی


مقاله کوتاه: تصحیح و توضیح یک بیت از دیوان رودکی سمرقندی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 295-306

10.22099/jba.2019.33075.3335

زهرا نصیری شیراز؛ نصراله امامی؛ سجاد دهقان


تحلیلِ نگاشت مفهومیِ «بهار» و خوشه‌های‌ استعاری آن در غزلیّات شمس

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 26-52

10.22099/jba.2019.32023.3266

حسن توفیقی؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدّم؛ ابراهیم استاجی


واکاوی در سه رنگزای سکاهن، بهرمان و عنبر با تکیه بر شعر فارسی (قرن چهارم تا هشتم هجری‌قمری)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 118-140

10.22099/jba.2019.31344.3192

فاطمه سلحشور؛ عطامحمد رادمنش؛ یاسر حمزوی؛ محبوبه خراسانی


ابیات نویافتۀ شاعران در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف و اشاره‌ای به اهمّیّت این اثر

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 141-170

10.22099/jba.2019.33671.3400

امید شاه‌مرادی؛ محمدجعفر یاحقی؛ عارف نوشاهی


تلاش برای ترسیم الگوی ارتباط روایی در مثنوی‌های بیدل

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 243-263

10.22099/jba.2019.32330.3286

محمّدسعید میرزائی؛ مریم صالحی نیا


هماهنگی وزن و محتوا در نوحه‌ها و مرثیه‌های یغمای جندقی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 234-261

10.22099/jba.2019.31458.3205

مهدی نجفی؛ اسحاق طغیانی؛ محبوبه خراسانی


نقد و تحلیل تعاریف«حُسن طلب» همراه با دریافتی تازه از آن

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 53-76

10.22099/jba.2018.28748.2951

منوچهر تشکری؛ محمد رضا صالحی مازندرانی؛ کاظم جعفری نیک


بررسی چرایی و چگونگی ضد هنجار زبانی- اخلاقی در شعر بازگشت

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 105-128

10.22099/jba.2018.29244.2997

مریم محمودی نوسر؛ قدسیه رضوانیان


بررسی پیرنگ حکایت های بوستان سعدی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 153-174

10.22099/jba.2018.27434.2838

امید وحدانی فر