موضوعات = متون نظم
گفتگو در شعر فروغ فرّخ زاد با تکیه بر منطق مکالمه ی میخاییل باختین

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 23-46

10.22099/jba.2015.2121

علی اکبر باقری خلیلی؛ مرضیه حقیقی حقیقی


بررسی نام های معشوق در غزل

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-20

10.22099/jba.2014.2116

زهره احمدی پور اناری


بازتاب هنری ، معنایی و اجتماعی پیشه ها در شعر خاقانی

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 45-72

10.22099/jba.2014.2036

محمد حسین امانت؛ محمد حسین کرمی


عناصر شریعت دوگانه ی شاعری انوری

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 73-92

10.22099/jba.2014.2118

هادی جوادی امام زاده؛ محمد امیر عبیدی نیا


گرشاسب؛ شبه‌قهرمانِ حماسه‌ی اسدی

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 93-116

10.22099/jba.2014.2037

ساناز رجبیان؛ مهدی نیک منش


بررسی ترانه سرایی در ادبیّات فارسی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 93-114

10.22099/jba.2014.1644

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد امین محمدپور


موتیف آیینه در دیوان خاقانی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 17-40

10.22099/jba.2014.1553

محمد بهنام فر؛ زهرا دلپذیر


جایگاه تخلص در غزلیات مدحی حافظ

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 67-90

10.22099/jba.2014.1473

علی حیدری؛ مهرنوش دژم


تحلیل میتوس‏های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 151-176

10.22099/jba.2014.1472

مصطفی ملک پائین؛ علی اکبر سام خانیانی