موضوعات = حماسه و اسطوره
گونه‌شناسی و ساختار غزل-داستان‌های قلندری2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22099/jba.2024.48560.4458

محمدرضا صرفی؛ محمدکاظم بریدی اللامی؛ علی اصغر یاری اصطهباناتی


رمزگشایی از مضمون شکار در هفت‌پیکر بر اساس رویکرد اسطوره‌شناختی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 43-62

10.22099/jba.2018.30502.3121

حمید غلامی؛ محسن ذوالفقاری؛ جلیل مشیدی؛ حسن حیدری


بازتاب خویشکاری «وایو » در منظومه های حماسی ملی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 131-156

10.22099/jba.2016.3386

زهرا ریاحی زمین؛ طاهره فئوادی


تحلیل ساختار اسطوره‌‌ی «باد» در شاهنامه

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 153-170

10.22099/jba.2015.3032

عبدالله واثق عباسی؛ محمدامیر مشهدی؛ رؤیا رضایی


فریدون دهقان، کاوه آهنگر و ضحاکْ دیو

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-28

10.22099/jba.2015.2489

حمیدرضا اردستانی رستمی


گرشاسب؛ شبه‌قهرمانِ حماسه‌ی اسدی

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 93-116

10.22099/jba.2014.2037

ساناز رجبیان؛ مهدی نیک منش


تحلیل میتوس‏های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 151-176

10.22099/jba.2014.1472

مصطفی ملک پائین؛ علی اکبر سام خانیانی