موضوعات = ادبیات قدیم
مقاله کوتاه: تحلیل «کمان کشی بر سر بیمار» در شعرِ حافظ شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22099/jba.2024.48902.4469

محمد هادی خالق زاده


جلوه های تضاد فکری و زبانی در قطعات ابن یمین فریومدی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 139-164

10.22099/jba.2019.29378.3015

اسماعیل صادقی؛ امین بنی طالبی


 همچو گلبرگ طری بود وجود تو لطیف

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 39-56

10.22099/jba.2017.24421.2584

محسن پورمختار؛ منوچهر فروزنده فرد


استعاره زدایی از واژه آسمان در اشعار کلاسیک فارسی

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 71-94

10.22099/jba.2016.3536

مهدی رضائی؛ سید هاشم خاتمی


بررسی تحلیلی عشق عذری در لیلی و مجنون مکتبی شیرازی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-26

10.22099/jba.2016.3523

حسین آقاحسینی؛ آزاده پوده


بررسی شخصیت پردازی داستانی _نمایشی زنان در منطق الطیر

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 167-182

10.22099/jba.2016.3144

سیدفضل اله میرقادری؛ احسان زیورعالم


مسعود سعد از دیدگاه شاعران نزدیک به زمان او

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 85-104

10.22099/jba.2015.2581

سمیه فرازمند؛ سید محمود الهام بخش


نوع ادبی سوگندنامه

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 1-24

10.22099/jba.2015.2575

علی اکبر احمدی دارانی


کرشمه ی حسن و کرشمه ی معشوقی در سوانح العشاق غزالی و غزلیات سعدی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 91-110

10.22099/jba.2015.2578

همایون شکری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه