موضوعات = ادبیات تطبیقی فارسی و عربی
اصول و مبانی شرح تطبیقی (با تکیه بر شرح مثنوی شریف)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 183-206

10.22099/jba.2018.27275.2825

احسان قبول؛ عبدالله رادمرد


بررسی تطبیقی کارکردهای شعر در تاریخ بیهقی و تاریخ فخری

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 175-192

10.22099/jba.2017.23614.2503

سید مهدی مسبوق؛ شهرام دلشاد


بررسی تطبیقی عناصر و مضامین ایرانی و سامی در کلیات سعدی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 23-46

10.22099/jba.2016.3896

شیما فاضلی؛ منوچهر جوکار؛ نصرالله امامی


مفهوم زمان در شعر شاملو و ادونیس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 71-92

10.22099/jba.2014.1629

اکبر شامیان؛ عبدالرحیم حقدادی؛ زلیخا حاجی پور


جایگاه تخلص در غزلیات مدحی حافظ

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 67-90

10.22099/jba.2014.1473

علی حیدری؛ مهرنوش دژم