موضوعات = متون عرفانی
منظومۀ «اسرارالولایة» راز شیرازی: حماسه‌ای دینی‌عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.22099/jba.2024.46832.4362

رضا جوان؛ کتایون کتیبه؛ سمیرا بختیاری‌نسب


بررسی فنا و بقا از منظر سنایی بر مبنای سنت اول عرفانی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 65-90

10.22099/jba.2019.33491.3379

سمانه جاری؛ محمدرضا نصراصفهانی


نقش تشبیه در خوشه خوشه کردن حکایتهای تمثیلی دفتر سوم مثنوی معنوی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 264-289

10.22099/jba.2019.32467.3298

عبداله واثق عباسی؛ محمد چهارمحالی؛ حسین صادقی


سیر تحول مفهومی واژة "خود" در منطق‌الطیر بر اساس فرایند فردیت

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 165-184

10.22099/jba.2019.29211.2991

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


گونه شناسی ساخت های قالبی در رباعیات مولوی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-18

10.22099/jba.2018.30043.3074

شهین حقیقی؛ طاهره جوشکی


خدای وحدت وجودی و تصاویر برآمده از آن در آثار منظوم عطار نیشابوری

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 19-42

10.22099/jba.2018.28545.2939

ایمان زرگران؛ حسینعلی قبادی؛ همایون جمشیدیان


بازشناسی شعر و اندیشة مشرقی شیرازی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 63-88

10.22099/jba.2018.28344.2908

غلامحسین فهندژ سعدی؛ زرین واردی


همانندی‌های دیالکتیکی مولانا و هگل

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 191-214

10.22099/jba.2017.25694.2697

محمدیوسف نیری؛ محمدحسین نیکداراصل؛ جلیل خلیلی جهرمی


پارادوکس محتوایی در شعر فارسی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 129-152

10.22099/jba.2017.24940.2625

احمد گلی؛ سردار بافکر عجب شیر


تحلیل اسطوره‌ی آفرینش در منطق‌الطیر عطار با تکیه بر قداست اصل و بن

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 129-150

10.22099/jba.2017.25336.2667

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


داستان دقوقی از منظر ادبیات شگرف

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 141-166

10.22099/jba.2017.3962

مصطفی غریب؛ محمد بهنام فر


جلوه های هنری و تصویری در رباعیات مولوی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 71-104

10.22099/jba.2017.3765

سعاد سواری؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده


نقد و بررسی نمودهای خودشکوفایی در منطق‌الطیر عطار بر اساس نظریه‌ی راجرز

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 95-112

10.22099/jba.2016.3675

بیژن ظهیری ناو؛ محمود رضایی دشت ارژنه؛ زهرا محمد حسنی صغیری


شطح و شیوۀ بیان آن در مثنوی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 41-62

10.22099/jba.2016.3145

ناصر جابری؛ علی اصغر قهرمانی مقبل


کرشمه ی حسن و کرشمه ی معشوقی در سوانح العشاق غزالی و غزلیات سعدی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 91-110

10.22099/jba.2015.2578

همایون شکری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه