موضوعات = متون غنایی
تعداد مقالات: 28
2. تحلیل عوامل ناشاعرانگی ها در شعر منثور شاملو

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 217-240

10.22099/jba.2019.34868.3526

مختار فیاض؛ اسحاق طغیانی؛ غلامحسین شریفی ولدانی


3. تجلّی شاعرانه‌ی رنگ و آهنگ در غزلیات بیدل دهلوی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 267-294

10.22099/jba.2019.31447.3203

محمد میر؛ سامره شاهگلی


6. جایگاه تصویر در شعر غنایی (با نگاهی به منظومه های عاشقانه)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-22

10.22099/jba.2018.26662.2786

حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی


10. شخصیت عاشق در غزل‌های روایی: آدم زیادی یا قهرمان بایرونی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-72

10.22099/jba.2017.3947

مریم حیدری؛ زهرا آقا بابایی خوزانی


11. بررسی و تحلیل نقش پیک‌ها در محبت‌نامه‌ی ابن نصوح شیرازی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-24

10.22099/jba.2017.3873

محمد حسین امانت؛ زرین تاج واردی


12. بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی در مقطعات انوری ابیوردی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 47-70

10.22099/jba.2017.3713

شهین حقیقی؛ محمدحسین کرمی


13. جلوه های خاص معشوق در غزل های صائب

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-20

10.22099/jba.2016.3613

زهره احمدی پور اناری


15. قافیه و مضمون آفرینی با تکرار قافیه در غزلیات صائب تبریزی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 57-84

10.22099/jba.2015.2871

مرضیه طاهری؛ محمدحسین کرمی


16. مسعود سعد از دیدگاه شاعران نزدیک به زمان او

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 85-104

10.22099/jba.2015.2581

سمیه فرازمند؛ سید محمود الهام بخش


18. نوع ادبی سوگندنامه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-24

10.22099/jba.2015.2575

علی اکبر احمدی دارانی


20. همگونی‌های فکری حافظ و عبید زاکانی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 51-72

10.22099/jba.2015.2520

فاطمه پاسالاری؛ محمد حسین نیکدار اصل


21. واکاوی شخصیت فرهاد، در منظومه‌ی خسرو و شیرین نظامی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-90

10.22099/jba.2015.2567

جواد دهقانیان؛ یاسر فراشاهی نژاد


22. کرشمه ی حسن و کرشمه ی معشوقی در سوانح العشاق غزالی و غزلیات سعدی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 91-110

10.22099/jba.2015.2578

همایون شکری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه


24. جلوه های ناز معشوق در شعر حافظ

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 153-170

10.22099/jba.2015.2374

هادی عدالت پور


25. بررسی نام های معشوق در غزل

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-20

10.22099/jba.2014.2116

زهره احمدی پور اناری