موضوعات = متون غنایی
ارزیابی دو مفهوم شعرشناسی شناختیِ «نقش» و «زمینه» برای تفسیر و خوانش شعر حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22099/jba.2024.47958.4428

محمدرضا امینی


بررسی کارکرد هجو در اندیشه کمال الدین اسماعیل اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22099/jba.2024.49494.4503

حشمت اله انصاری؛ مریم جعفری؛ غلامعباس زاکری


تحلیل عوامل ناشاعرانگی ها در شعر منثور شاملو

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 217-240

10.22099/jba.2019.34868.3526

مختار فیاض؛ اسحاق طغیانی؛ غلامحسین شریفی ولدانی


جایگاه تصویر در شعر غنایی (با نگاهی به منظومه های عاشقانه)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-22

10.22099/jba.2018.26662.2786

حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی


شخصیت عاشق در غزل‌های روایی: آدم زیادی یا قهرمان بایرونی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 47-72

10.22099/jba.2017.3947

مریم حیدری؛ زهرا آقا بابایی خوزانی


بررسی و تحلیل نقش پیک‌ها در محبت‌نامه‌ی ابن نصوح شیرازی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-24

10.22099/jba.2017.3873

محمد حسین امانت؛ زرین تاج واردی


بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی در مقطعات انوری ابیوردی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 47-70

10.22099/jba.2017.3713

شهین حقیقی؛ محمدحسین کرمی


جلوه های خاص معشوق در غزل های صائب

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-20

10.22099/jba.2016.3613

زهره احمدی پور اناری


مسعود سعد از دیدگاه شاعران نزدیک به زمان او

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 85-104

10.22099/jba.2015.2581

سمیه فرازمند؛ سید محمود الهام بخش


نوع ادبی سوگندنامه

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 1-24

10.22099/jba.2015.2575

علی اکبر احمدی دارانی


همگونی‌های فکری حافظ و عبید زاکانی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 51-72

10.22099/jba.2015.2520

فاطمه پاسالاری؛ محمد حسین نیکدار اصل


واکاوی شخصیت فرهاد، در منظومه‌ی خسرو و شیرین نظامی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 73-90

10.22099/jba.2015.2567

جواد دهقانیان؛ یاسر فراشاهی نژاد


کرشمه ی حسن و کرشمه ی معشوقی در سوانح العشاق غزالی و غزلیات سعدی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 91-110

10.22099/jba.2015.2578

همایون شکری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه