موضوعات = متون حماسی
ریخت­‌شناسی داستان پهلوان ببربیان مطابق با نظریه‌ی ولادیمیر پراپ

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 29-58

10.22099/jba.2021.40927.4057

علی رضا تابان مهر (طالبان)؛ محمد هادی خالق زاده؛ مهدی فاموری


ملاحظاتی درباره‌ی ضبط و شرح برخی از بیت‌های شاهنامه

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 61-86

10.22099/jba.2019.33693.3402

قدرت اله رسم؛ محمود رضایی دشت ارژنه


بررسی مصادیق رفاه و تأمین اجتماعی در شاهنامه ی فردوسی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 113-134

10.22099/jba.2019.32452.3296

عبداله شهریار؛ رامین صادقی نژاد؛ مریم محمدزاده


پژوهشی در قدمت و اصالت جنگنامه‌های محمد حنفیه

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 159-186

10.22099/jba.2019.33137.3346

رحیم فرج الهی؛ غلامحسین شریفی ولدانی


ملاحظاتی درباره‌ی منظومه‌ی قندهارنامه‌ی‌ میرزا عبدالقادر تونی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 41-64

10.22099/jba.2018.28850.2957

محمود رضایی دشت ارژنه؛ شراره تاجمیرریاحی


آوا و معنا در شاهنامه

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 97-120

10.22099/jba.2016.3891

گیتا ذاکری؛ علی رضا شعبانلو؛ عبدالحسین فرزاد


بحثی درباره انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 169-184

10.22099/jba.2016.3892

حسین نجاری؛ علی فرزانه قصرالدشتی؛ محمود رضایی دشت ارژنه


علل ابهام مکان در شاهنامه‌ی فردوسی

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 38-56

10.22099/jba.2015.2584

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ عبدالله ادیم


تحلیل ژرف‌ساخت گونه ی عشق و پیوند در حماسه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 47-80

10.22099/jba.2015.2375

میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان


بررسی مقوله ی قدرت در شاهنامه از منظر هانا آرنت.

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 107-126

10.22099/jba.2015.2402

سیده سمانه صالحی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی


روانشناسی جنگ در شاهنامه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 171-192

10.22099/jba.2015.2404

خیراله محمودی؛ آزاده کرمی