موضوعات = تاریخ ادبیات
نقش سنائی در تحول قصیدة فارسی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 49-76

10.22099/jba.2016.3169

سیدمهدی زرقانی؛ مصطفی غریب؛ محمد جواد مهدوی


مسعود سعد از دیدگاه شاعران نزدیک به زمان او

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 85-104

10.22099/jba.2015.2581

سمیه فرازمند؛ سید محمود الهام بخش


بررسی ترانه سرایی در ادبیّات فارسی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 93-114

10.22099/jba.2014.1644

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد امین محمدپور