موضوعات = نقد
جست‌وجوی مؤلفه‌های پدیدارشناسی هوسرل در شعر قیصر امین ‌پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22099/jba.2024.48469.4455

سید مهدی قافله‌باشی؛ محسن ذوالفقاری؛ جلیل مشیدی؛ حجت‌اله امیدعلی


تأملی انتقادی بر تصحیح حبیب یغمایی از گرشاسب‌نامه‌ی اسدی طوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22099/jba.2024.49706.4516

علی افراخته؛ یوسف نیک روز؛ علی اصغر غفوری غفوری؛ علی رضا شانظری


تأثیر جنسیت بر رفتارهای سوگواری در مرثیه‌های شخصی فارسی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1-30

10.22099/jba.2023.47274.4387

زهرا اسمعیل‌یان آذری؛ نرگس اسکویی؛ حسین داداشی


تحلیل و نقد تصحیح دیوان مشتاق اصفهانی

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 129-148

10.22099/jba.2018.29863.3054

محبوبه مجیدی نیا؛ علی اکبر احمدی دارانی


سبک شناسی گفتمان راوی در بوستان سعدی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 123-140

10.22099/jba.2018.29195.2990

مهدی شریفیان؛ سید شهاب الدین حسینی


ساخت های گرافیکی و منطق ارجاع در غزل های حافظ

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 83-104

10.22099/jba.2018.28558.2935

احمد گلی؛ هما رفیعی مقدم


استعاره مفهومی و سرنوشت چهار رباعی منسوب به خیّام

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 25-46

10.22099/jba.2017.3763

حسن توفیقی؛ ابوالفضل شکیبا


تحلیل روابط قدرت در قصیده ترسائیه خاقانی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-150

10.22099/jba.2016.3564

محسن ذوالفقاری؛ حجت الله کرمی