موضوعات = نقد
تعداد مقالات: 53
1. آشنایی زدایی از عناصر دیوانی در غزل شاعران سبک هندی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-30

10.22099/jba.2019.31198.3178

میر جلیل اکرمی؛ دادرس محمدی


7. تحلیل و نقد تصحیح دیوان مشتاق اصفهانی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 129-148

10.22099/jba.2018.29863.3054

محبوبه مجیدی نیا؛ علی اکبر احمدی دارانی


8. سبک شناسی گفتمان راوی در بوستان سعدی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-140

10.22099/jba.2018.29195.2990

مهدی شریفیان؛ سید شهاب الدین حسینی


9. ساخت های گرافیکی و منطق ارجاع در غزل های حافظ

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 83-104

10.22099/jba.2018.28558.2935

احمد گلی؛ هما رفیعی مقدم


19. استعاره مفهومی و سرنوشت چهار رباعی منسوب به خیّام

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 25-46

10.22099/jba.2017.3763

حسن توفیقی؛ ابوالفضل شکیبا


20. تحلیل روابط قدرت در قصیده ترسائیه خاقانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 131-150

10.22099/jba.2016.3564

محسن ذوالفقاری؛ حجت الله کرمی


22. بررسی، نقد و چند پیشنهاد در کمّیّت صامت‌ها، مصوّت‌ها و هجاهای عروض فارسی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 171-190

10.22099/jba.2016.3566

حسن عبداله زاده؛ معصومه معدن کن؛ اسداله واحد


25. نقدی بر تصحیح اشعار تاریخ ذوالقرنین

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 77-96

10.22099/jba.2016.3174

بهرام شعبانی