دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

حکایت هجران، از ورقا تا طوطی (بررسی مقایسه‌ای مقولۀ هبوط روح در قصیدة عینیة «ابن سینا» و مثنوی طاقدیس «ملا احمد نراقی»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22099/jba.2021.39738.3972

رقیه اسدی خانشان؛ عبدالناصر نظریانی؛ علیرضا مظفری


بررسی آماری مقالات مجله‌ی شعر پژوهی( بوستان ادب شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

10.22099/jba.2021.40361.4024

حمید رئیسی سرتشنیزی؛ مسعود فروزنده؛ سیدکاظم موسوی


ریخت‌شناسی داستان حماسی «ببر بیان» مطابق با نظریه ولادیمیر پراپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

10.22099/jba.2021.40927.4057

علی رضا طالبان؛ محمد هادی خالق زاده؛ مهدی فاموری


خوانش واپس‌نگر « قصه‌ی شهر سنگستانِ» اخوان ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22099/jba.2021.41247.4093

فرشته محجوب


تحلیل و مقایسة کلیت‌گرایی در منطق‌الطیر عطار و فیزیک نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1400

10.22099/jba.2021.38423.3874

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاقعلی زاده


گسترة سنت رباعی خوانی مردمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22099/jba.2021.41035.4071

حسن ذوالفقاری


سیمای درخشان «شاه منصور» در سروده‌های حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22099/jba.2021.41402.4100

امیرافشین فرهادیان؛ علی محمدی


«شیوه‌های نوآوری در مناظره‌های شعر نیمایی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

10.22099/jba.2022.41714.4122

فاطمه سادات طاهری؛ مرضیه همتی


اوج و فرود داستان‌وارگی در شعر ژاله اصفهانی و سیمین بهبهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22099/jba.2022.41941.4137

مریم سادات دستغیب؛ لیلا پژوهنده


تحلیل و مقایسۀ کارکرد پدیدارشناسی هوسرلی در نظریات و بوطیقای تصویر شعر یدالله رویایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22099/jba.2022.41864.4133

عادل سواعدی؛ محمد رضا صالحی مازندرانی؛ مریم رفیع


تحلیل عینیت حق با خلق از منظر صور خیال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22099/jba.2022.41138.4081

مجید فرحانی زاده


عطار و دیدار با شاهد قدسی (بحثی پیرامون ساخت و محتوای برخی از غزل‌های شورانگیز عطار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

10.22099/jba.2022.41885.4134

احمد سنچولی


ژست و استعلای سوژه در غزلی از مولانا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

10.22099/jba.2022.40960.4060

ابراهیم کنعانی؛ امید وحدانی فر؛ اکرم صفی خانی


بازتاب جنسیت مردان در دیوان شعرای زن؛ بر اساس دیوان پروین اعتصامی، فروغ فرخ‌زاد و سیمین بهبهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22099/jba.2022.42564.4181

محمدرضا پاشایی؛ زینب عرب نژاد؛ حسین آریان


روایت دینی از ادبیات در تقابل با ماتریالیسم (با تکیه بر آراء مرتضی مطهری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22099/jba.2022.41589.4110

جعفر فسایی؛ نجمه دری


بازآفرینی شعر حافظ در شعر معاصر از منظر آشنایی زدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22099/jba.2022.41610.4115

آرمینه کاظمی سنگدهی؛ احمد گلی؛ ناصر علیزاده خیاط


تبیین عدالت ادبی بر اساس دو رویکرد همگرا در منظومه ویس و رامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22099/jba.2022.42367.4172

سیده زیبا بهروز؛ حسن ذوالفقاری


بررسی و تحلیل کنش‌های گفتاری منطق الطیر عطار در پیشبرد روایت با تأکید بر نظریه‌ی جان آر سرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22099/jba.2022.42681.4191

منوچهر تشکری؛ نسرین گبانچی


ضرورت تصحیح مجدد «مثنویّات ستّه» شاه داعی الله شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.22099/jba.2022.41297.4095

خدیجه کیانی؛ محسن محمدی فشارکی


پیام‌رسانی بدنی در مقتل فدایی مازندرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22099/jba.2022.43283.4220

جمشید داس زرین؛ نرگس اسکویی؛ حسین داداشی


نقدِ نگاهِ اسطوره ای در شعرِ مهدی اَخَوانِ ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22099/jba.2022.43082.4208

اسد آبشیرینی


شعر عملی: احضار تن، اصالت صدا و قید حضور در فعل پیکره ی تام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.22099/jba.2022.42864.4198

لیلی گله داران


پیوند عرفان و مضامین اجتماعی در شعر عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی‌کدکنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22099/jba.2022.42101.4149

امیر مقدم متقی؛ صفورا نظری؛ مسعود باوان پوری