دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تصحیح و گزارش ابیاتی از دیوان کبیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22099/jba.2022.44926.4304

الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری


تحلیل صحّت انتساب دیوان خطایی به شاه اسماعیل اوّل صفوی بر اساس نظریّة ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22099/jba.2023.44249.4263

ابراهیم دانش؛ سجاد حسینی


تصحیح و شرح بیتی از دیوان حافظ بر اساس مستندات متنی و شگردهای بلاغی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22099/jba.2023.45230.4332

میثم جعفریان هریس؛ محمدعلی موسی زاده


نگاهی به غم عشق و هویت مظلوم در غزل‌های حیران دُنبُلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22099/jba.2023.44818.4296

رویین تن فرهمند


تحلیل انتقادی گفتمان عرفانی در غزلیات حافظ با تکیه بر فرانقش متنی زبان در زبان‌شناسی سیستمی- نقشی هلیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22099/jba.2023.42522.4180

مریم رشیدی؛ سیده مریم روضاتیان


روابط بینامتنی داستان گنبد سیاه با قرآن بر پایه‌ی تحلیل لایه‌ی واژگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401

10.22099/jba.2023.43117.4211

غلامحسین مددی


مقاله کوتاه: پندنامه منظوم انوشیروان و انتساب آن به امیر حکیم برهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22099/jba.2022.44376.4269

مهدی دهرامی؛ روح الله خادمی


تحلیل انتقادی گفتمان انوری در قطعه والی گدا براساس رویکرد نورمن فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22099/jba.2023.44800.4297

سید سعید صابری مقدم؛ مهدی شریفیان


تهدید، نمودی از قدرت در سخن حافظ!

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22099/jba.2023.46704.4358

امیر مهرابی؛ کاووس حسن لی


مقاله کوتاه: «این عروس» یا «إبن عِرس»؟ تصحیح بیتی از دیوان خاقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22099/jba.2023.45204.4329

حمید آقاجانی


شگردهای شاملو در کاربرد تشبیه مرکب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22099/jba.2023.45047.4316

زهره احمدی پور اناری


بررسی و تطبیق شکوائیه ها در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر دو مجموعه شعر «خطی ز سرعت و آتش» و یک دریچه آزادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

10.22099/jba.2023.44972.4309

آزاده طیبی؛ کبری نودهی؛ تقی امینی مفرد


نقشِ خرده فرهنگ های منحرف قلندریّه درعزلت آنان براساسِ رباعیّاتِ قلندرانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22099/jba.2023.46483.4346

مراد نوشادی فرد؛ مهدی ملک ثابت؛ محمدرضا نجاریان


بررسی و تحلیل شعر کارگری در دهه‌های پس از انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22099/jba.2023.45201.4327

مرضیه رحیمی؛ علی محمدی


کاربست الگوی خوانش نشانه‌شناسانة مایکل ریفاتر در تفسیر غزل «اگر آن تُرک شیرازی...» با تمرکز بر معنای عبارت «میِ باقی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22099/jba.2023.46968.4369

ایوب مرادی؛ فاروق نعمتی؛ مرتضی قاسمی